Clarificarea modului de aplicare a unor prevederi privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

0
salarizare

Guvernul a aprobat, miercuri, o nouă ordonanță de urgenţă care urmărește clarificarea unor aspecte apărute în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016.

Este vorba despre Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale.

Adoptarea în regim de urgență a documentului este motivată practic de necesitatea eliminării, începând cu august 2016, a disfunctionalităţilor de încadrare a personalului angajat în Sănătate, Educație și în instituții și autorități publice.

Ordonanța de astăzi a avut ca scop primar continuarea procesului de corecție a inechităților din sistemul de salarizare bugetar, venind în continuarea Ordonanței 20, cu clarificări ale legislației mai vechi care a introdus multe distorsiuni.

Ordonanța aduce noutăți pentru alte categorii de bugetari:

  • În continuarea măsurilor de reformă luate în Sănătate, începând din octombrie 2016, se reglementează plata tarifului orara pentru medicii care efectuează gărzi suplimentare în unitățile sanitare publice.
  • Tot pentru eliminarea unor inechități existente, se prevede acordarea unor sporuri pentru condiţii deosebit de periculoase pentru personalul care lucrează în secţii şi compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie hematologie oncologică, și arși similar cu cele ale altor categorii de personal.
  • Pentru personalul didactic din învățământul superior/universitar nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim corespunzător funcției didactice ocupate se stabilește cu respectarea criteriilor care s-au avut în vedere la acordarea salariului de încadrare între minim și maxim, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, fără compensații tranzitorii, cu excepția celei pentru titlul științific de doctor obținut în domeniul pentru care își desfășoară activitatea;
  • S-a modificat prevederea referitoare la acordarea sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor, în sensul eliminării gradației corespunzătoare vechimii în muncă, suma compensatorie nedepinzând de vechime;
  • Ordonanța mai aduce o clarificare importantă, definind instituția sau autoritatea publică, respectiv acea entitate (instituție sau autoritate) publică cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri și cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite. În cazul instituțiilor sau autorităților publice aflate în subordinea aceluiași ordonator de credite, având același scop, îndeplinind aceleași funcții și atribuții, aflate la același nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituții sau autorități publice subordonate.

Impactul social al noii ordonanțe de urgență

Se estimează că eliminarea disfuncționalităților existente în sistemul public de salarizare va duce, de exemplu, la înlăturarea tensiunilor apărute în situațiile în care munca egală nu este remunerată la același nivel, la restabilirea unui cadru de normalitate și respect al muncii în sistemul public și, de asemenea, la creșterea potențialului de motivare a angajaților.

În total, sunt vizați de modificări cca. 5000 angajați din sistemul public.

Salarizarea personalului bugetar este reglementată în prezent de Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, însă valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare nu s-au aplicat niciodată.

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate