Ministerul Educaţiei a prezentat noutăţile anului şcolar 2016-2017

0

Cu câteva zile înainte de începutul anului şcolar 2016-2017, ministrul Educaţiei a anunţat, într-o conferinţă de presă, câteva modificări în sistemul de Învăţământ.

Cea mai importanta schimbare se referă la examenul de Evaluare Naționala 2017. Conform ministrul Educatiei, Mircea Dumitru, ponderea mediei obținute de elevi va fi de 80%, în loc de 75% cum era în prezent, iar media generala a anilor de gimnaziu va conta în proporție de 20% la admiterea la liceu 2017. De asemenea, repartizarea computerizată a elevilor în clasa a IX-a se va realiza într-o singură etapă, care va fi urmată de o perioadă dedicată rezolvării cazurilor speciale, conform metodologiei.
Modul de calcul a mediei de admitere la liceu este acela de a accentua importanţa examenului de Evaluare Naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a.

Totodată, ministrul a anuntat că au fost optimizate calendarele de desfăşurare a examenelor naţionale pentru a evita suprapunerile şi suprasolicitarea activităților de organizare.
Prima sesiune a examenului de Bacalaureat din anul 2017 se va încheia în 24 iulie, iar cea de-a doua va avea ca punct final ziua de 21 august.

O alta modificare adusă examenelor naţionale (Bacalaureat și Evaluarea Natională) vizează eliminarea prevederii conform căreia nota finală după soluţionarea contestaţiilor se modifică numai în cazul în care între nota iniţială şi nota de la contestaţii există o diferenţă de minimum 0,5 puncte.

Examenul pentru definitivare în învățământ se va organiza în perioada vacantei de primavară (luna aprilie).
De asemenea, în luna octombrie se vor organiza concursuri pentru funcția de director, în toate unitățile de învățământ, de la grădinițe, până la școli și licee. Metodologia de concurs a fost deja aprobată de ministrul Educației.

În calendarul anului scolar 2016-2017 au fost corelate perioadele de vacanță și perioadele de cursuri pentru a optimiza calendarele examenelor și ale concursurilor nationale. O atenție specială a fost acordată programului național „Școala altfel”, al cărui program de desfășurare a fost flexibilizat. Programul se va întinde pe durata a 5 zile lucrătoare, lăsând la decizia comunității școlare perioada pentru derularea programului, după cum urmează: 21 noiembrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 si 15 mai – 9 iunie 2017 (învățămantul preșcolar și primar), respectiv 17 octombrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 și 15 mai – 9 iunie 2017 (învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal).

Mai multe informații aici

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate