Sfânta Prorociță Ana

0
a

Sfânta Prorociță Ana este pomenită în calendarul creștin ortodox la 9 decembrie și era din cetatea Armatem, din muntele Efraim. Era căsătorita cu un bărbat din seminţia lui Levi, numit Elcana. Pentru că era stearpă şi nu făcea copii, bărbatul ei şi-a mai luat o femeie, pe Fenana, rivala ei, cu care a făcut copii şi s-a bucurat. Ana, ca şi cum nu i-ar fi fost îndeajuns durerea pricinuită de sterpiciunea ei, mai era şi defăimată de bărbat şi de rivală, de rude şi prieteni.
În iadul acesta, Ana nu a deznădăjduit. S-a rugat în Templu şi arhiereul de atunci a binecuvântat-o, spunându-i: „Mergi cu pace, Dumnezeul lui Israel să-ţi împlinească toată cererea ta, pe care o ceri de la Dânsul”.
După ce a luat această încredinţare, ea a plecat de acolo săltând de bucurie. A zămislit şi a născut pe Prorocul Samuel care se tâlcuieşte ”cel cerut de la Dumnezeu”. După ce l-a înţărcat, s-a suit cu el în Silom, a căzut înaintea Domnului Dumnezeu şi I-a mulţumit. Preotul Eli a binecuvântat-o, zicând: „Să-ţi dea ţie Dumnezeu un alt rod pântecelui în locul lui Samuel, fiul tău”. Ana şi-a luat copilul şi s-a coborât acasă, pentru că era încă mic de tot pruncul. Când a ajuns mai măricel, l-a luat de mână, l-a suit în casa Domnului cel atotputernic, ca să împlinească făgăduinţa ce-o făcuse şi l-a dat în mâna lui Eli, preotul. Şi i-a făcut maică-sa haine preoţeşti mici, pe măsura lui, şi copilul slujea cu ele Domnului Dumnezeu înaintea lui Eli, preotul. Ana se uita la el şi se bucura. Şi a mai născut Ana trei feciori şi trei fete; şi s-a suit în casa Domnului, a căzut cu faţa la pământ şi-L lăuda pe Domnul
Ana a trăit vreme îndelungată, a lăudat pe Domnul şi a prorocit, iar pe urmă s-a mutat în locaşurile cele veşnice.

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate