ŞCOALA PUBLICĂ DIN TÂRGUL PIETREI

0
logo

Despre începuturile învăţământului în Târgul Piatra – deşi nu avem documente clare – considerăm însă că poate fi situat în secolul al XV-lea, mai precis după construirea Curţii Domneşti de către Ştefan cel Mare. În ograda acestei biserici exista o casă „unde dea pururi au fost şcoală”, după cum ne spun documentele ulterioare. Desigur că această şcoală a fost urmată de un număr restrâns de tineri iar programa era legată mai mult de învăţăturile bisericeşti.

La 10 mai 1836 obştea localităţii se adresează Epitropiei Şcoalelor din Iaşi, solicitând înfiinţarea unei şcoli publice în limba patriei „dorită fiind a se lumina”. În acelaşi scop, solicită să fie trimis şi un învăţător”ce s-ar mulţămi şi cu mai puţină leafă”, urmând să-l ajutoreze şi părinţii copiilor”precum se va putea învoi cu dânşii”.

Şcoala urma să funcţioneze în casa din curtea bisericii „Sf. Ioan” .Printre semnatarii petiţiei se afla Iordache Orza, Gheorghe şi Constantin Sechelarie, preotul Gavril, preotul Nicolae etc.

De fapt, încă din luna decembrie 1831, isprăvnicia de Neamţ a primit poruncă pentru îndeplinirea formalităţilor necesare începerii unei şcoli publice, potrivit Prevederilor Regulamentului Organic care „făcea din şcoală o instituţie permanentă de Stat”, pe când până atunci ea fusese numai „o binefacere şi o milă domnească”, fiecare oraş de căpetenie urmând să aibă o şcoală obştească,înlocuind formele variate de până atunci, aşa cum porniseră din iniţiativa câte unui boier sau negustor. Această şcoală nu a funcţionat însă, aşa încât abia după cererea din 10 mai 1836, Epitropia învăţătorilor aprobă cererea târgoveţilor şi repartizează ca învăţător pe Dimitrie Nanu-suplementul de la Şcoala publică din Roman. Acestuia i se permite”a deschide provizoriu o şcoală publică începătoare”.

Cursurile au fost inaugurate la 20 septembrie 1836, în două odăi din casa amintită. Scaunele şi celălalt mobilier au fost asigurate prin bunăvoinţa postelnicului Iordache Darie – Preşedintele Judecătoriei şi a protopopului ţinutului, Neamţ, Gheorghe.

Din rapoartele învăţătorului Nanu cât şi din cataloagele şcolii reiese că la data de 31 decembrie 1836 figura un număr de 36 de elevi.

În 1837 s-a constatat că în casele de la biserica în discuţie numai putea fiinţa şcoala întrucât”casele erau foarte vechi şi numai puteau fi vrednice de adăpost”.

După stăruinţa obştii, care îşi lua obligaţia de a plăti chiria casei şi alte cheltuieli, rămânând numai leafa dascălului pentru a se plăti de către casa şcoalelor, şcoala s-a mutat în casele clucerului Lupu Ioan. Cursurile începute nu au continuat regulat, se pare că s-au şi închis, deoarece în 1839 obştea din Piatra face din nou o cerere pentru a se înfiinţa o şcoală. La 1840 li s-a făcut cunoscut că s-a aprobat cererea, iar şcoala s-a deschis în 1841, în casele amintitului Lupu Ioan.

Condiţiile în care funcţiona acea şcoală, se vede că nu erau strălucite deoarece institutorul şcolii în două rapoarte din lunile septembrie şi octombrie 1842, arăta că nu se putea începe cursul de iarnă”din pricină că casele de şcoală sînt în foarte ră stare”.

Această situaţie durează până la 1847, când se hotărăşte zidirea unei clădiri noi pentru şcoala din Piatra. Ministrul de Interne de atunci – Logofătul Gheorghe Ghica – vizitând târgul, cu ocazia dezastrului cauzat de „nimicirea de focul de acum câteva zile”, a donat din banii proprii”soma de 1000 lei” pentru această zidire.

La 7 iunie 1847 s-a serbat în urbea noastră punerea pietrei fundamentale pentru şcoala publică pe locul”faţă în faţă cu biserica Sf. Ioan” în prezenţa referendarului şcolilor aga Gheorghe Asachi.

În sfârşit, la 21 iunie 1851, Grigore Ghica Vodă pune următoarea rezoluţie: „se încuviinţează suma de 10000 lei ajutor”pentru începerea lucrărilor la noua clădire a şcolii publice din Piatra Neamţ. Localul şcolii era compus din trei săli de clasă, institutor şi director fiind Nicolae Vicol, al doilea institutor era Ion Homiceanu, iar din 1854 a fost numit ca institutor nou, Emanoil Halunga.

Ea va deveni cunoscută mai târziu sub denumirea „Şcoala Primară nr.1 de băieţi, Piatra Neamţ”.

Prof.Gh.RADU

Post-ul ŞCOALA PUBLICĂ DIN TÂRGUL PIETREI apare prima dată în Ziar Piatra-Neamt.

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate