România va primi asistenți din partea BEI, BERD și BM în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene

0
fonduri europene

România va beneficia de expertiza Băncii Europene de Investiții (BEI), a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a Băncii Mondiale (BM) pentru modernizarea administrației publice, sprijinirea reformelor structurale și pentru pregătirea și implementarea proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (FESI), în scopul creșterii ratei de absorbție în perioada de programare actuală 2014-2020 și pregătirea perioadei următoare de programare.

Guvernul a aprobat, în ședința din 16 martie, trei Hotărâri care reglementează acordarea de asistență tehnică din partea celor trei instituții financiare internaționale, având în vedere că România are nevoie în continuare de asistența tehnică pe care BEI, BERD și BM o pot furniza autorităților de management și principalilor beneficiari instituții publice implicate în realizarea reformelor structurale și investițiilor publice. România a primit și până acum asistență tehnică din partea celor trei instituții financiare internaționale în implementarea proiectelor în baza Memorandumurilor de Înțelegere semnate în 2012 cu BEI, BERD și BM, care și-au încetat valabilitatea la 31 decembrie 2015.

Finanțarea proiectelor prin FESI pentru perioada de programare 2014-2020 – și anume, Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) – reprezintă o oportunitate pentru creșterea performanțelor economice ale României prin investiții în transport și infrastructura de mediu, eficiență energetică, tehnologia informației și comunicațiilor, cercetare și dezvoltare, educație și formare profesională, competitivitate și dezvoltarea unei economii bazată pe cunoaștere și inovare.

Guvernul își propune să crească rata și calitatea absorbției FESI și să pregătească perioada următoare de programare printr-o mai bună gestionare, eficientizare și executare a investițiilor, solicitând în acest sens asistență din partea BEI, în calitate de instituție de finanțare a Uniunii Europene, pentru a-și consolida capacitatea de formulare a politicilor și strategiilor, de planificare sectorială și de planificare, elaborare și implementare a proiectelor.

Memorandumul de Înțelegere cu Banca Europeană de Investiții aprobat astăzi de Guvern este valabil până la 31 decembrie 2023 și stabilește acordarea de asistență tehnică țării noastre pentru două arii de intervenție, după cum urmează:

  • Necesități orizontale: sprijin pentru întărirea capacității administrative a Autorităților de Management și a beneficiarilor pentru identificarea, pregătirea și implementarea proiectelor; sprijin pentru închiderea Programelor Operaționale Sectoriale de Transport și Mediu 2007-2013; consultanță pentru echipele de proiect și departamentele implicate în pregătirea, managementul și implementarea proiectelor; instruire; sprijin pentru identificarea problemelor de guvernanță și adaptarea legislației naționale pentru creșterea absorbției Fondurilor Europene Structurale și de Investiții; sprijin pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante.
  • Necesități specifice referitoare la implementarea programelor operaționale: sprijin pentru monitorizare, evaluare, pregătire și implementare; punerea la dispoziție a unor experți care să sprijine pregătirea documentelor necesare pentru pregătirea și implementarea proiectelor; sprijin pentru implementarea instrumentelor financiare în România.

Dacă pe parcursul implementării partea română identifică și alte arii sau domenii unde BEI ar putea furniza expertiză, acest lucru se va putea face fără modificarea Memorandumului dacă BEI dispune de resursele necesare.

În ceea ce privește asistența tehnică pe care România o va primi din partea BERD, Guvernul a identificat trei domenii în care consideră necesar sprijin suplimentar pentru intensificarea implementării de proiecte, și anume:

  • Strategii sectoriale şi programe de investiţii sectoriale: sprijin pentru realizarea strategiilor pentru obiectivele din cadrul domeniilor majore de investiţii;
  • Livrarea proiectului: sprijin pentru pregătirea şi implementarea proiectelor deja identificate, ce urmează a fi finanţate în perioada 2014 – 2020;
  • Capacitate instituţională: identificarea problemelor de guvernanţă aferente instituţiilor publice şi sprijin pentru implementarea reformelor guvernamentale, sprijin pentru creşterea capacităţii instituţionale, sprijin pentru reformele structurale, sprijin pentru monitorizarea şi evaluarea programelor şi proiectelor implementate prin FESI.

În măsura în care sunt identificate domenii suplimentare de sprijin în implementarea de proiecte, acestea pot fi convenite prin schimb de scrisori între BERD și Ministerul Fondurilor Europene. Valabilitatea Acordului de asistență tehnică dintre Guvern și BERD este până la încheierea perioadei de plăți pentru FESI din cadrul perioadei de programare 2014-2020, prevăzută în prezent a fi data de 31 decembrie 2023.

Banca Mondială va oferi României asistență pe două arii de intervenție: modernizarea administrației publice și realizarea reformelor structurale. Asistența oferită de Banca Mondială va viza în principal creșterea absorbției Fondurilor Europene Structurale și de Investiții, creșterea eficienței și capacității administrative, promovarea prosperități, reducerea sărăciei și incluziunea socială.

Și în acest caz, în cazul identificării unor arii de intervenție noi, Guvernul se poate adresa Băncii Mondiale cu o solicitare de servicii în orice sector sau domeniu relevant nou. De asemenea, România poate primi asistență tehnică din partea Băncii Mondiale în baza acestui Memorandum până la 31 decembrie 2023.

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate