Organizarea și funcționarea Consiliului interinstituțional în domeniul combaterii concurenței neloiale

0
concurenta neloiala

Guvernul a aprobat, în ședința din 16 martie, organizarea și funcționarea Consiliului interinstituțional în domeniul combaterii concurenței neloiale.

Acesta va fi un organism consultativ, nepermanent și fără personalitate juridică și are drept scop definirea și implementarea politicilor publice în domeniul combaterii concurenței neloiale.

Consiliul interinstituțional va asigura coerența fundamentării și implementării politicilor publice din domeniile specifice de activitate cu impact relevant în menținerea unei piețe concurențiale loiale. Totodată, va asigura comunicarea interinstituțională în aceste domenii, precum și armonizarea punctelor de vedere ale instituțiilor cu atribuții în domeniu la nivel național.

Consiliul va supune dezbaterii rezultatele evaluării cadrului legal specific fiecărei autorități cu impact relevant în menținerea unei piețe concurențiale loiale și, după caz, va face propuneri pentru îmbunătățire, în concordanță cu reglementările Uniunii Europene și practicii în domeniu.

O altă atribuție vizează elaborarea raportului anual privind implementarea legislației cu impact relevant în menținerea unei piețe concurențiale loiale pentru anul precedent, care va fi înaintat Guvernului prin grija Ministerului Finanțelor Publice până la data de 30 iunie a anului următor.

Activitatea Consiliului se va desfășura în ședințe semestriale, pe baza unui program tematic anual sau ori de câte ori este necesar.

Din Consiliul vor face parte câte doi reprezentanți ai:

  • Ministerului Finanțelor Publice, organ de specialitate al administrației publice centrale care asigură protecția comercianților împotriva publicității înșelătoare și publicității comparative;
  • Consiliului Concurenței, autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenței care asigură protecția întreprinderilor împotriva practicilor de concurență neloială;
  • Consiliului Național al Audiovizualului, autoritate publică autonomă care asigură protejarea intereselor colective ale publicului în domeniul serviciilor media audiovizuale;
  • Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, organ de specialitate al administrației publice centrale cu atribuții în domeniul protejării intereselor economice ale consumatorilor, care asigură protecția consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte;
  • Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, autoritate unică pe teritoriul României în asigurarea protecției proprietății industriale;
  • Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, autoritate unică de regementare, evidență prin registre naționale, supraveghere, autorizare, arbitraj și constatare tehnico-științifică care îndeplinește atribuții în domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe.

Președinte al Consiliului interinstituțional va fi unul dintre reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, numit prin ordin al ministrului respectiv, iar secretariatul și suportul logistic necesar sunt asigurate de Consiliul Concurenței.

La lucrările Consiliului interinstituțional pot participa, în calitate de invitați, fără a avea drept de vot, reprezentanți ai organizațiilor societății civile și profesionale cu rol de autoreglementare în domeniu, care ar putea contribui la soluționarea unor probleme aflate pe ordinea de zi.

Proiectul de act normativ a fost postat spre consultare publică la adresa:

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/proiectHGConsiliuInterinstitutional22012016.pdf

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate