Noi criterii pentru firmele care doresc să se înregistreze în scopuri de TVA

0
inregistrare in scopuri de tva

Prin Ordinul ANAF 2393/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 629 din 17/08/2016 au fost aprobate noile criterii pe baza cărora se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a societăților care solicită înregistrarea în scopuri de TVA înainte de începerea activității, la depășirea plafonului de scutire ori cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA deoarece nu desfășurau activitate economică.

Criteriile pentru înregistrarea în scopuri de TVA a acestor societăți sunt:

a) persoana impozabilă nu se află în situația de a nu desfășura activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora. Pentru aceasta persoana impozabilă trebuie să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfășoară sau nu activități economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.

b) administratorii și/sau asociații societății care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, înregistrați fiscal în România, și nici persoana impozabilă însăși, în cazul persoanei care solicită înregistrarea după înființare, nu are înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;

Condiția privind faptele înscrise în cazierul fiscal se aplică asociaților majoritari (ce dețin minim 50% din capitalul social). Dacă aceștia nu sunt înregistrați fiscal în România, aceștia trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015.

c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinatate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar avea locul în România.

Pentru aceasta se depune Formularul 088. Ca urmare a evaluării, persoanele impozabile sunt încadrate în trei grupe de risc: ridicat, mediu și scăzut.

După efectuarea analizei, dacă persoana impozabilă:

  • îndeplinește criteriile de evaluare este încadrată la risc scăzut – compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;
  • nu îndeplinește criteriile de evaluare este încadrată la risc ridicat – compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei propuneri. Pe baza acestui referat, compartimentul de specialitate emite decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;
  • îndeplinește parțial criteriile de evaluare este încadrată la risc mediu – compartimentul de evaluare invită la sediul sau reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 56 din Codul de procedură fiscală.
  • Criteriile nu se aplică în cazul sucursalelor din România ale persoanelor impozabile care au sediul activității economice în afara României, care au obligația înregistrării în scopuri de TVA în România.

    Sursa: contabilul.manager.ro.

    Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

    Politica de confidențialitate