Liviu Harbuz aduce la cunoștința prim-ministrului problema apei din Piatra-Neamț

0
harbuz

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 14.03.2016

Domnului Dacian CIOLOŞ,
Prim-Ministru al României

Stimate Domnule Prim-Ministru,

Compania Județeană „APA SERV” S.A. Neamț este, în temeiul „Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare” din 10.08.2009 „Operatorul regional al sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din aria de delegare a unităților administrative teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”.
Municipiul Piatra Neamț și comunele învecinate sunt alimentate cu apă potabilă din două captări:
1. Captarea din lacul Vaduri – captare de adâncime;
2. Captarea din lacul de acumulare Bâtca Doamnei – captare de suprafață.
Începând cu data de 02.02.2016, în urma depistării apariției bacteriei clostridium perfringens în apa lacului Bâtca Doamnei, a fost luată de către Compania ApaServ decizia de sistare a captării din această sursă, fiind adoptată soluția de a se alimenta municipiul Piatra Neamț și comunele învecinate (Dumbrava Roșie, Săvinești, Roznov, Zănești, Podoleni) cu apă potabilă numai din sursa subterană Vaduri.
Din cauza solicitării suplimentare a magistralelor de aducțiune din Vaduri spre oraș, a fost necesară mărirea presiunii apei pompate prin aceste conducte, pentru asigurarea necesarului de apă în Municipiul Piatra Neamț și comunele adiacente.
Captarea Vaduri cuprinde două fronturi de captare și două magistrale de aducțiune cu o lungime de aproximativ 7 km fiecare, realizate din tuburi de beton precomprimat, una pusă în funcțiune în anul 1974, alta în anul 1975, ambele conducte având în prezent durata de viață depășită, ele având o durată normată de funcționare de 36 ani.
Magistrala numărul 1 a fost reabilitată prin Proiectul Major „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț”, contractul de lucrări CL1 propus pe o lungime de 6,9 km, din care au fost realizați 4,7 km. Diferența de 2,2 km nu a putut fi realizată întrucât strada Petru Movilă se afla sub incidența proiectului de modernizare – proiect POR – ADR Nord Est, care se suprapunea cu traseul propus pentru conducta magistrală.
Magistrala numărul 2 nu a fost cuprinsă în proiectele cu contribuție din fonduri europene, deși au fost solicitări din partea Companiei pentru reabilitarea ei.
După data de 02.02.2016, întrucât alimentarea cu apă s-a făcut doar pe cele două fronturi de captare din Vaduri și pe cele două magistrale, au apărut aproape zilnic în jur de 15 – 20 avarii în rețeaua de alimentare cu apă potabilă din Municipiu și comunele învecinate.
Pentru a putea interveni pentru rezolvarea avariilor pe aceste magistrale, se impune oprirea alimentării orașului și a comunelor învecinate pe o perioadă de minimum 48 ore. Cele 6 rezervoare existente pot asigura rezerva de apă necesară pentru populație doar pentru 6, maximum 8 ore.
În această situație, atunci când se intervine pentru remedierea avariilor pe magistrală, populația municipiului rămâne fără apă.
Criza apei potabilă din Municipiul Piatra Neamț a generat o revoltă publică fără precedent. În urma studiilor efectuate, singura soluție ca în anul 2016 să nu ne mai confruntăm cu situații fără soluții, situații cu risc social major, s-a concluzionat că este necesară finanțarea reabilitării rețelei de alimentare cu apă cu suma de aproximativ 9 milioane de lei. Comunitatea din Piatra Neamț are așteptări foarte mari de la decizia guvernamentală care va soluționa criza apei potabile din oraș.
Motiv pentru care, domnule Prim-Ministru, vă rog să luați în calcul finanțarea, de urgență, a lucrărilor de reabilitare la rețeaua de alimentare cu apă potabilă din Piatra Neamț (înlocuirea magistralei II și a diferenței rămase pe magistrala I) din fondul de rezervă al Primului Ministru pentru situații de urgență, în condițiile în care nu există alte soluții legale de finanțare.
Vă mai aduc la cunoștință, domnule Prim-Ministru, că ne confruntăm cu două aspecte majore: lipsa apei potabile și menajere pentru consumul cetățenilor, dar mai ales, cu un risc major privind sănătatea publică, poate cu un impact chiar mai grav decât cel care a generat infestarea cu Escherichia Coli, serotip O26 care a indus sindromul hemolitic-uremic la copiii din județul Argeș.
În speranța că veți da curs unei rezoluții favorabile, vă mulțumesc în numele comunității din Municipiul Piatra Neamț.

Cu deosebită consideraţie,

Deputat Liviu HARBUZ,
Vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate