ISU Neamț, în control la unitățile sanitare din județ

0
a111

În luna ianuarie 2016, cadrele Inspecției de Prevenire au executat 79 de controale la 26 operatori economici, 44 de instituții, 9 localități. Au fost emise 10 avize de securitate la incendiu şi 14 autorizații de securitate la incendiu. Pe timpul controalelor au fost constatate un număr de 434 de nereguli din care 37 au fost soluționate iar 306 sancționate, din care 190 de avertismente verbale, 80 avertismente scrise şi 36 amenzi în cuantum de 259.600 lei

Constatările inspectorilor de prevenire au venit în urma controalelor efectuate la următoarele unități sanitare:

În luna ianuarie 2016, Inspecția de Prevenire a executat 10 controale la unitățile sanitare cu paturi din județul Neamț:
1. Spitalul Județean de Urgență Neamț;
2. Spitalul Municipal de Urgență Roman;
3. Spitalul Orășenesc Târgu Neamț;
4. Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani;
5. Spitalul Orășenesc Bicaz;
6. Spitalul de Psihiatrie Roman;
7. SC Palimed SRL- Centrul de îngrijiri paliative Târgu Neamț;
8. SC Clinica Medicala Sf. Andrei SRL Piatra Neamț;
9. Fundația Medicală ,,Speranța Bolnavilor” Barticești;
10. Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală Dr. Dimitrie Cantemir Bălțăteşti U.M. 02275.
Tot în luna ianuarie au fost executate trei controale la centre de dializă:
1. Nefromed Dialysis Centers – Centrul de dializă Piatra Neamț;
2. Diaverum Romania – Centrul de dializă Roman;
3. Mediss Center – Centrul de dializa Târgu Neamț.
În cadrul acestor controale au fost constatate un număr de 119 nereguli din care 14 au fost remediate pe timpul controalelor, 44 dintre acestea fiind sancționate cu avertismente verbale, 14 cu avertismente scrise și 6 cu amenzi în cuantum de 83.500 lei.
Cele mai importante constatări au fost următoarele :
Au fost date în funcțiune, după efectuarea lucrărilor de modernizare și recompartimentare, fără ca în prealabil să se fi solicitat/obținut avizul/autorizația de securitate la incendiu:

Corpul Ftiziologie al Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani;

Etajul 5 din corpul Chirurgical al Spitalului Județean de Urgență Neamț. Menționăm că a fost obținută autorizația de securitate la incendiu pentru etajul 4 și a fost depusă documentația, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru etajul 5;

La Spitalului Județean de Urgență Neamț au fost începutelucrările de amenajare a blocului operator la etajul 2 al clădirii SC Nefromed Dialysis Centers și pasarelă de legătură cu etajul 2 al Pavilionului Chirurgical, fără ca în prealabil să se solicite avizul de securitate la incendiu;

La Spitalul Municipal Roman nu a fost obținută autorizația de securitate la incendiu, la punerea în funcțiune a Secției de Psihiatrie. Este de menționat că au fost realizate instalațiile cu rol de apărare împotriva incendiilor;
La SC Palimed SRL – Centrul de îngrijiri paliative Târgu Neamț, schimbarea de destinație din pensiune în centru de îngrijire paliativă Centrul Palimed, a fost realizată fără aviz de securitate la incendiu, obiectivul fiind pus în funcțiune fără a se obține autorizația de securitate la incendiu;

La Fundația Medicală ,,Speranța Bolnavilor” Barticești, obiectivul ,,extindere (etajare și alipire) centru balneofizioterapie” funcționa fără autorizație de securitate la incendiu. A fost depusă documentația în vederea autorizării în anul 2014, dar, după verificările în teren nu au fost înlăturate toate neconformitățile;
La SC Clinica Medicala Sf. Andrei SRL Piatra Neamț pentru spațiul de la etajul I (spitalizare de zi), extindere la spațiul existent de la subsol si parter, nu s-a solicitat și obținut avizul și/sauautorizația de securitate la incendiu, la data controlului acesta fiind pus in funcțiune;

La Spitalul Orășenesc Târgu Neamț s-a realizat un hidrant exterior fără solicitarea şi obținerea avizului de securitate la incendiu conform OMAI 3 din 2011.

  • O parte din hidranții exteriori de incendiu nu sunt funcționali la Spitalul Municipal de Urgență Roman – Spital Nou și la Spitalul Orășenesc Bicaz;
  • La Spitalul Județean de Urgență Neamț ușile de pe căile principale de evacuare (Pavilion Interne – de la parter și până la etajul IV; Pavilion Oncologie; secție Endocrinologie spre Centrala termică; Pavilion LML și Anatomie Patologică), nu se deschid în sensul de deplasare a persoanelor spre exterior;
  • Căile de evacuare nu sunt păstrate în permanență libere și în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate și realizate la Spitalul Județean Neamț, Spitalul Municipal Roman și la Spitalul Orășenesc Târgu Neamț;

La fiecare unitate sanitară cu paturi, au fost derulate campaniile de informare preventivă „RISC – Renunță! Improvizațiile sunt catastrofale” și ”Detectorul autonom de fum vă poate salva viața”.

La încheierea controalelor de prevenire, aspectele negative identificate au fost analizate cu persoanele din conducerea unităților sanitare, principala problemă invocată pentru nerealizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor fiind lipsa fondurilor financiare.

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate