ISJ Neamţ: Precizări privind admiterea în învățământul profesional

0
????????????????????????????????????

În atenția absolvenților clasei a VIII-a, părinților și unităților de învățământ cu nivel gimnazial din județul Neamț
În conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat cu durată de 3 ani aprobată prin OMEN nr. 3136/2014 și cu prevederile Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani aprobat prin OMECS nr. 5082/2015, vă anunțăm că elevii admiși la învățământul profesional cu durata de 3 ani trebuie să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost admiși în perioada 11-15 iulie 2016.
Candidații respinși la această etapă pot participa la admiterea în învățământul profesional de 3 ani în etapa a doua. Înscrierea se va face în perioada 16-17 august 2016, la unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional.

Lista locurilor libere la învățământul profesional cu durata de 3 ani se va afișa pe site-ul www.isjneamt.ro și la sediul fiecărei unități de învățământ, pe data de 20 iulie 2016.

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate