IPJ Neamț: Verificări la deținătorii legali de arme și muniții neletale înscrise în certificatul de deținător

0

În perioada 05.08-14.10.2016, polițiștii din cadrul Serviciului de arme, explozivi și substanțe periculoase vor desfășura activități de verificare a deținătorilor legali de arme și muniție neletală înscrisă în certificatul de deținător.
Polițiștii vor verifica persoanele deținătoare urmărind deținerea și securitatea acestor arme/muniție în conformitate cu prevederile legale, dar și cu privire la îndeplinirea condițiilor legale privind transformarea armelor de panoplie.
În cazul identificării de încălcări ale prevederilor legale privind regimul armelor și al munițiilor, se vor aplica dispozițiile articolului 129, pct.28, respectiv sancțiuni contravenționale de la 501 lei la 1.000 lei pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 61 cu privire la păstrarea armelor la domiciliu, reşedinţă sau rezidenţă.
IPJ Neamț aduce în atenția cetățenilor următoarele aspecte legale:

Certificat de deţinător este documentul emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care se dovedeşte faptul că titularul acestuia a îndeplinit procedura legală de înregistrare a armelor neletale la această autoritate, cu excepţia armelor neletale supuse autorizării.

  • Categoria armelor neletale ce pot fi deținute în baza unui certificat sunt: armele cu tranchilizante, pistoalele de semnalizare, pistoalele de start folosite în competiţiile sportive, armele de panoplie, armele de recuzită, arbaletele, precum şi proiectilele corespunzătoare, armele vechi, precum şi muniţia corespunzătoare acestor arme.
  • Conform art. 60 alin.1-Persoanele care au procurat arme neletale în condiţiile notificării prealabile au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la autorităţile prevăzute la art. 11 alin. (1), în vederea eliberării certificatului de deţinător.
  • Totodată în baza art. 61 posesorii armelor neletale din categoriile D şi E din anexă au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu, reşedinţă sau, după caz, la locul de rezidenţă, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea şi să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală.

sursa: IPJ Neamț

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate