Documentele necesare care atestă calitatea de asigurat

ÎN ATENȚIA ASIGURAȚILOR CAS NEAMȚ

În urma publicării în Monitorul Oficial a României a Ordinului CNAS nr. 1549/ 2018 privind Normele
Metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, vă
aducem la cunoștință documentele prin care se atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România:

a) cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile în care persoanele deţinătoare se încadrează în una dintre categoriile de persoane asigurate potrivit legii;
b) documentul rezultat prin accesarea electronică de verificare a calităţii de asigurat de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate;
c) adeverinţa de asigurat, cu valabilitate de 3 luni, pentru asiguraţii care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate;
d) adeverinţa de asigurat, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, numai în situaţia în care cardul naţional de asigurări de sănătate nu a fost emis, respectiv până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii, doar dacă în urma accesării de către furnizori a instrumentului electronic prevăzut la lit. b) nu se poate face dovada
calităţii de asigurat şi sunt îndeplinite condiţiile legale;
e) adeverinţa de înlocuire a cardului naţional, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, pentru situaţiile în care se solicită emiterea cardului duplicat, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015;
f) certificatul de naştere sau actul de identitate, după caz, pentru copiii în vârstă de până la 18 ani;
g) adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă, străinii aflaţi în
centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii, din care să rezulte că se află în această situaţie;
h) adeverinţa eliberată de unităţile în grija cărora se află persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate.

Pentru copiii până la vârsta de 18 ani nu este necesară eliberarea unei adeverinţe.

Atragem atenția cu privire la faptul că persoanele asigurate cărora nu li s-a emis (tipărit) cardul național de sănătate, pot beneficia de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, materiale sanitare, cuprinse în pachetul de servicii de bază și decontate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în baza calității de asigurat, urmare a verificărilor electronice efectuate de către furnizori.

Modalitatea electronică de verificare a calităţii de asigurat se face prin introducerea de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale a codului numeric personal sau a codului de identificare din sistemul de asigurări sociale de sănătate al persoanei care necesită servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în câmpul „CNP“/„CIS“ din aplicaţia instalată pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html.

Președinte-director general, jr. Elena Nadia Harpa

Răspunde

Your email address will not be published.

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate