Ziua Statisticianului: 157 ani de statistică oficială românească

0
afis

La data de 12 iulie se împlinesc 157 ani de când Alexandru Ioan Cuza a semnat, în anul 1959, Ordonanţa Domnească prin care a consfinţit naşterea statisticii oficiale româneşti. Rolul statisticii a fost înteles de la început de Cuza, acesta fiind reflectat in decretul de organizare a statisticii de stat emis la 1 iulie 1859: “considerăm că, spre a se putea introduce neapăratele reforme în toate ramurile administrative îndeobşte, cum şi în aşezarea dărilor de orice natură pe principiile constitutive ale convenţiei, este de neapărat a se aduna ştiinţele statistice, care să servească de bază atât guvernului, cât şi puterilor legiuitoare pentru elaborarea şi statornicirea legiuirilor între aceasta. Considerând că deşi ştiinţe de asemenea fire s-au adunat până acum la deosebitele departamente, totuşi ele fiind necomplete şi răzleţe, nu pot înfăţişa un rezultat indestulăor în privirea lămuririlor create de noua ordine de lucruri…”.

Actul de înfiinţare a statisticii oficiale a căpătat semnificaţia unei năzuinţe de împlinire mult aşteptate, consacrând eforturile, tenacitatea, perseverenţa şi înţelepciunea slujitorilor care şi-au închinat vocaţia, inteligenţa şi talentul unei ştiinţe pe atunci la început de afirmare, dar care avea să se împlinească apoi ca unul dintre pilonii fundamentali ai societăţii româneşti. Dintre aceştia, se detaşează cu strălucire două mari personalităţi ale statisticii noastre naţionale, Dionisie Pop Marţian şi Ion Ionescu de la Brad, ei înscriindu-se deopotrivă în galeria de aur a marilor înaintaşi ai poporului român.

Şi Dionisie Pop Marţian şi Ion Ionescu de la Brad aveau aceeaşi viziune privind principiile şi obiectivele statisticii, locul ei în sistemul instituţiilor publice şi misiunea ei în slujba programului social într-o Românie în care, pentru prima oară după secole de aşteptare, apăruseră condiţiile dezvoltării unitare şi dinamice, ca premisă de prosperitate pentru toţi cetăţenii ţării unite. În această vastă activitate, cei doi pionieri ai statisticii oficiale româneşti s-au completat, orizontul mai larg şi experienţa europeană caracteristică formaţiei ştiinţifice a lui Dionisie Pop Marţian întregindu-se fericit cu buna cunoaştere pe teren a realităţilor ţării, proprie lui Ion Ionescu de la Brad. Este un indiciu preţios că, departe de a fi doar o „descoperire” a timpurilor noastre, vocaţia europeană a statisticii româneşti are rădăcini trainice, România independentă simţindu-şi în mod firesc rostul în angrenajul unei Europe ce încerca să se elibereze de fantomele despotismului şi împilării.

În timp, statistica oficială românească şi-a demonstrat importanţa, contribuind an de an, prin datele şi informatiile furnizate întregului spectru de utilizatori, la fundamentarea tuturor deciziilor importante pentru viaţa economică şi socială a naţiunii, inclusiv, în ultimul deceniu, în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană şi susţinerea demersului de integrare deplină a ţării noastre în cadrul comunitar.

La 157 de ani de existenţă, statistica oficială românească se legitimează ca o instituţie robustă, cu o poziţie bine consolidată în cadrul instituţiilor publice ale ţării, partener respectat şi temeinic integrat în sistemul statistic european, cu o participare activă şi recunoscută la elaborarea şi implementarea tuturor reglementărilor şi programelor care guvernează domeniul statistic al Uniunii Europene. De altfel, recunoaşterea locului şi rolului statisticii oficiale în sistemul instituţional naţional a venit încă din anul 2002 când a fost instituită, prin HG nr. 592, Ziua Statisticianului – sărbătoarea de suflet a statisticienilor – serbată anual în a doua duminică a lunii iulie.

Acest moment aniversar ne oferă ocazia să mulţumim tuturor colaboratorilor şi partenerilor, furnizorilor şi beneficiarilor de date statistice precum şi tuturor celor care contribuie la dezvoltarea sistemului statistic naţional.

Transmitem, cu această ocazie, cele mai calde felicitări şi un sincer „La mulţi ani!” tuturor statisticienilor care, cu devotament şi profesionalism, au făcut şi continuă să facă din statistica oficială o instituţie demnă de condiţia unei democraţii moderne!

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate