Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

0
sfantul-mihail si gavriil

Sfinţii Arhangheli Mihail si Gavriil sunt sărbătoriţi pe 8 noiembrie. Este ziua pe care Biserica o dedica îngerilor, de aceea numele complet al acestei zile este Soborul mai-marilor Arhistrategi (căpetenii) Mihail şi Gavriil şi a tuturor Puterilor cereşti celor fără de trupuri.

Sfântul Arhanghel Mihail înseamnă, în ebraică, „Cine este ca Dumnezeu?”. Asta după ce Mihail a spus: „Să luăm aminte, noi, care suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel care era cu noi: cel ce era lumina, acum întuneric s-a făcut. Cine este ca Dumnezeu?„. Aşa s-a întocmit soborul – adunarea şi unirea tuturor îngerilor. Pe seama sa se pune şi călăuzirea lui Lot şi a familiei acestuia la ieşirea din Sodoma, precum şi protecţia specială a poporului lui Israel. Tot Mihail îi scoate din cuptor pe cei trei tineri din Babilon, îl sprijină în lupta pe Ghedeon, îl mustra pe vrăjitorul Valaam şi îl eliberează din închisoare pe Sfântul Apostol Petru.

Sfântul Arhanghel Gavriil înseamnă, în limba ebraică, „bărbat-Dumnezeu”. Numele său conţine vestea că Dumnezeu se va face bărbat, că va asuma firea omenească. Gavril este arhanghelul bunelor vestiri: a vestit lui Ioachim şi Anei ca o vor avea pe Maria, deşi erau bătrâni; a vestit-o pe Fecioara Maria ca îl va naşte pe Iisus; l-a înştiinţat pe Zaharia de naşterea fiului lui, înaintemergătorului, Ioan Botezătorul; a vestit păstorilor ca în Bethelem s-a născut Mesia. Sfântul Gavril ocroteşte fecioarele, mamele şi pruncii şi duce rugăciunile la Dumnezeu.

În iconografia ortodoxa, Sfinţii Arhangheli Mihail si Gavriil sunt pictaţi pe cele două uşi laterale ale catapetesmei, ca păzitori ai uşilor raiului. Mihail este redat la miazănoapte, iar Gavriil la miazăzi.
În iconografia bizantină, Arhanghelii Mihail si Gavriil sunt cu doua aripi, semn al apartenenţei lor la lumea cerească.

Arhanghelul Mihail este reprezentat purtând în mână o sabie de foc, pentru ca el pedepseşte păcatul, pedepseşte nedreptatea şi apără pe cei drepţi. El pedepseşte popoare rele si apară popoare bune care împlinesc voia lui Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Mihail este pomenit în cărţile Vechiului Testament ca fiind prezent mai ales acolo unde Dumnezeu pedepseşte nedreptatea şi nelegiuirea sau apără pe cei nevinovaţi. El este cel ce apără oştirea credincioasă a lui Dumnezeu şi se arată lui Iosua Navi, conducătorul poporului ales după moartea lui Moise, zicând: „eu sunt conducătorul oştirilor cereşti“ (Iosua Navi 5, 13-14).

Arhanghelul Gavriil este reprezentat in iconografia noastră purtând în mână o floare de crin alb, ca simbol al purităţii, al bucuriei şi binecuvântării, pentru ca el aduce neamului omenesc vestea cea bună a întrupării Fiului lui Dumnezeu, Care ne aduce mântuirea. De asemenea, Sfântul Arhanghel Mihail îi păzeşte pe cei trei tineri în cuptorul din Babilon, nevătămaţi de văpaia focului (cf. Daniel 3, 23-28). El apara pe prorocul Daniil în groapa cu lei (cf. Istoria omorârii balaurului 1, 40-46), nefiind atacat de către aceştia.

Arhanghelul Mihail se arată a fi un inger al dreptăţii Dumnezeieşti, în vreme ce Arhanghelul Gavriil este îngerul bunătăţii şi milostivirii lui Dumnezeu.

Post-ul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil apare prima dată în Ziar Piatra-Neamt.

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate