Se recrutează elevi pentru admiterea la colegiile militare liceale

0
transfer la colegiu militar

Urmare a reînfiinţării Colegiului Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova, absolvenţii claselor a IX-a şi a X-a din instituţiile civile de învăţământ liceal cu specializare “matematică-informatică”, au posibilitatea transferului la această instituţie militară de învăţământ, de nivel liceal. În acest sens, pentru cele 40 de locuri pentru clasele a X-a şi 40 locuri pentru clasele a XI-a, Ministerul Apărării Naţionale prin Centrul Militar Judeţean Neamţ desfăşoară activităţi de recrutare a candidaţilor – băieţi şi fete – pentru admiterea pentru anul şcolar 2016-2017.

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

– să fie absolvenţi ai clasei a IX-a, respectiv ai clasei a X-a, în anul şcolar 2015-2016, la specializarea „matematică-informatică”;

– să aibă cel puţin media generală 8.00 şi cel puţin media 7.00 la disciplinele „matematică”, „informatică”, „fizică” şi „limba engleză”, în clasa a IX-a, respectiv în clasele a IX-a şi a X-a;

– să aibă media la “purtare” cel puţin 9.00, în clasa a IX-a pentru absolvenţii acestei clase, respectiv în clasele a IX-a şi a X-a, pentru absolvenţii clasei a X-a;

– candidaţii să nu fi repetat nici unul din anii de studii liceale absolvite.

Învăţământul militar este învăţământ de stat, vocaţional, gratuit, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii vor parcurge următoarele etape:

prezentarea pentru luarea în evidenţă la sediul Biroului informare – recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Neamţ;

efectuarea unui examen medical la o clinică militară (cea mai apropiată fiind Spitalul Militar Iaşi);

definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului informare – recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Neamţ;

susţinerea a doua teste aptitudinale (de evaluare psihologică şi de evaluare a aptitudinilor fizice), la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare – Cîmpulung Moldovenesc, care sunt apreciate cu calificativele “Admis” sau ”Respins”;

participarea la concursul de admitere în instituţia militară de învăţământ.

Admiterea elevilor în învăţământul militar liceal se va face pe baza mediilor generale de absolvire a claselor a IX-a respectiv a X-a, şi a mediilor anuale obţinute la disciplinele „matematică”, „informatică”, „fizică” şi „limba engleză”. Faza finală a admiterii va presupune susţinerea unui examen de diferenţă la disciplina şcolară “pregătire militară”.

Pentru candidaţii din judeţul Neamţ, activitatea de recrutare se desfăşoară până la data de 29.07.2016, la sediul Centrului Militar Judeţean Neamţ, situat în strada Durăului, nr. 9, zilnic de luni până vineri între 08.00-16.00, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 0233/213473 sau 0233/215886.

COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Locotenent – colonel

MIHAI BĂLŢĂTESCU

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate