Se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 2 februarie 2023, ora 15.00

0

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr. 2.503 din 26 ianuarie 2023

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 2 februarie 2023, ora 15.00, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

2. Completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț (secțiunea I – Bunuri imobile);

3. Darea în administrare/concesionarea unor bunuri aflate în proprietatea publică a Județului Neamț, precum și completarea Listei-inventar cuprinzând bunurile ce aparțin domeniului public județean, cu bunurile în cauză;

4. Aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește un imobil – teren aparținând Comunei Timișești, necesar realizării unui proiect de interes public județean;

5. Luarea unor măsuri tranzitorii în ceea ce privește o serie de bunuri imobile aflate în proprietatea Județului Neamț;

6. Modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț;

7. Modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

8. Încheierea unui acord de cooperare cu Municipiul Chișinău, Republica Moldova;

9. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului  Roznov pentru anul 2023;

10. aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Orașului Târgu Neamț în proprietatea Județului Neamț;

11. Alipirea unui număr de 2 imobile (terenuri) ce aparțin domeniului public al Județului Neamț

12. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;

13. Luarea unor măsuri necesare pentru încadrarea în categoria funcțională și administrativă a unor căi de acces;

14. Aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile (cote-părți din căi de acces rutiere locale) din proprietatea Comunelor Țibucani și Războieni în proprietatea Județului Neamț, în vederea prelungirii unui drum județean;

15. Acordarea unui stimulent financiar lunar;

16. Aprobarea Programului privind acordarea finanțărilor nerambursabile, valabil pe anul 2023;

17. Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui tronson de drum județean;

18. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Poiana Teiului pentru anul 2023;

19. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2023;

20. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grumăzești pentru anul 2023;

21. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public SALVAMONT Neamț;

22. Luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț;

23. Aprobarea bugetului Județului Neamț pe anul 2023;

24. Diverse:

A. Raport privind activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului Neamț în anul 2022;

B. Raport nr. 1540/2023 privind activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului în anul 2022;

Modul de desfășurare al ședinței: on-line;

Aplicația electronică utilizată: sistem video-conferință.

PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate