Raportați cazurile de abuzuri împotriva animalelor!

0
abuz

În ultima perioadă, cazurile de abuzuri împotriva animalelor în România au crescut îngrijorător de mult, unele dintre ele, de o cruzime exacerbată, fiind prezentate și în mass-media (Vezi de exemplu cazul Corbu – câinele cu lăbile tăiate, cazul Tyson-câinele lovit cu toporul pe pagina de facebook a asociației pentru protecția animalelor Kola Kariola). Și în județul Neamț există nenumărate cazuri de abuzuri împotriva animalelor, însă majoritatea cetățenilor nu știu că pot reclama penal aceste situații pentru ca cei care se fac responsabili de fapte pline de cruzime să fie pedepsiți conform legii.

Legea nr. 205/2005 și în special articolul 25 stau la baza posibilității de a face reclamație autorităților responsabile:

(1)Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:
a) uciderea animalelor, cu intenție, fără drept;
b) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;
c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;
e) rănirea sau schingiuirea animalelor;
f) intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor, colțilotul ciocului și dinților.
(2) În cazul condamnării pentru una dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1), instanța poate dispune ca pedeapsă complementară interdicția de a deține animale pentru o perioada de la un an la 5 ani.).

Faptele de natura penală, indiferent că sunt prevazute în Codul penal sau în legi speciale, sunt de competența organelor de urmărire penală (poliţişti şi procurori, primii desfăşurându-şi activitatea sub coordonarea directă a celor din urmă). Pentru a se putea efectua cercetări, este necesar ca organul de urmărire penală să fie sesizat cu privire la comiterea faptei. Aici intervine rolul celor care constată astfel de abuzuri care, fie se pot prezenta personal la secţia de poliţie, să expună verbal situaţia de fapt, caz în care organul de poliţie are obligaţia să o consemneze în scris, ori pot formula un denunţ scris, pe care să îl depună la registratura instituției competente (poliție sau parchet), ce trebuie să cuprindă următoarele elemente: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul petiţionarului (pentru persoane juridice, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar), indicarea reprezentantului legal ori convențional (atunci când este cazul), descrierea faptei care formează obiectul plângerii, precum şi indicarea făptuitorului şi a mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute. Un model orientativ ar fi acesta:
DOMNULE PRIM-PROCUROR,
SUBSEMNATUL(A)….,LEGITIMAT(A) CU CI SERIA .. NR. .., CNP ……, CU DOMICILIUL IN….., ÎN TEMEIUL ART. 290 DIN CODUL DE PROCEDURA PENALA, VA ADUC LA CUNOSTINTA URMATOARELE:
……..
(AICI SE FACE DESCRIEREA, CAT MAI PRECISA SI CLARA A SITUATIEI DE FAPT – DATA EFECTUARII CONSTATĂRII, LOCUL IN CARE A FOST GASIT ANIMALUL, STAREA IN CARE ACESTA SE GASEA, DATA IN CARE AU FOST COMISE ABUZURILE CE AU PRODUS URMARILE CONSTATATE, IN SITUATIA IN CARE ESTE CUNOSCUTA, PRECUM ŞI ORICE ALTE IMPREJURARI LEGATE DE CAUZA. DACA SUNT CUNOSCUTE, TREBUIE MENTIONATE NUMELE SI ADRESA FAPTUITORULUI)
……..
AVÂND ÎN VEDERE CELE MAI SUS EXPUSE, SOLICIT EFECTUAREA DE CERCETĂRI SUB ASPECTUL SĂVÂRŞIRII INFRACŢIUNII DE ……(SE VA INDICA DENUMIREA DIN TEXTUL DE LEGE, SPRE EXEMPLU rănirea sau schingiuirea animalelor), PREVAZUTĂ DE ART. 25, ALIN. 1, LIT. ..(DUPĂ CAZ, A-F).
DATA: SEMNATURA

DOMNULUI PRIM-PROCUROR AL PARCHETULUI DE PE LANGA JUDECATORIA………..

Sursa

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate