Proiectele propuse de Primăria Piatra-Neamţ pentru atragerea de fonduri europene în perioada 2014-2020

0
centralizator proiecte 2014-2020
 • CONSERVAREA, RENOVAREA ȘI PROTEJAREA MONUMENTULUI ISTORIC „RUINE ZID DE INCINTĂ» AMPLASAT ÎN PIAȚA CURTEA DOMNEASCĂ

 • Axa prioritara 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

  Proiectul presupune reabilitarea a cca. 190 ml de zid prin următoarele intervenții:

  – curățarea pietrei prin sablare sau prin spălare cu substanțe adecvate;

  – întregirea pieselor lipsă, inclusiv contraforți și integrarea cromatică;

  – refacerea sau repararea glafului de piatră;

  – execuție și montaj decorativ din piatră;

  – montare piese masive din piatră la partea superioară a contraforților pentru protecția acestora;

  – sistematizare la baza zidului pentru realizarea unei zone impermeabile și colectarea apelor de ploaie prin rigole;

  – realizarea iluminatului arhitectural.

  Valoarea estimată: 600.000 € (fără TVA)

 • REABILITARE CENTRUL SOCIAL “CASTANI” ȘI CANTINA SOCIALĂ

 • Axa prioritara 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

  Proiectul constă în:

  – Dotarea Centrului “Castani” cu mobilier pentru sălile de educație și dormitoare, cu aparatură pentru bucătărie, amenajarea unei săli de sport și dotarea acesteia și amenajarea curții interioare cu mobilier;

  – Înlocuirea instalației termice a Centrului “Castani”;

  – Amenajarea pe str. Nufărului a unei Cantine Sociale și dotarea acesteia cu bloc alimentar și echipamente pentru servirea hranei.

  Grupurile țintă pentru cele două locații sunt:

  – 30 de copii beneficiari ai serviciilor Centrului Social Castani

  – aprox. 300 de persoane ce beneficiază de serviciile Cantinei Sociale

  Valoarea estimată: 281.000 € fără TVA

 • AMENAJAREA ȘI EXTINDEREA ZONEI PIETONALE CURTEA DOMNEASCĂ

 • Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

  Proiectul cuprinde:

  – realizarea unei zone pietonale în Piața Ștefan cel Mare (clădirea Telekom până la Hotelul Ceahlău);

  – fluidizarea circulației auto prin soluții de deviere a traficului;

  – amenajări peisagistice de spații verzi și plantări de arbuști ornamentali;

  – achiziționarea de moblier urban;

  – realizarea iluminatului public.

  Valoarea estimată: 4.137.632 euro fără TVA

 • CONSTRUIREA LOCUINȚELOR SOCIALE, LOCUINȚE DE TIP FAMILIAL/LOCUINȚE PROTEJATE

 • Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților -defavorizate din mediul urban

  Proiectul consta in:

  – investiţii în infrastructura de locuire

  – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale

  – investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv: construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;

  – crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea / modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.);

  Valoarea estimată:

 • ACOPERIREA PÂRÂULUI CUIEJDIU

 • Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

  Proiectul constă în:

  – realizarea în zona de amonte a podului de la Unic a doua – patru platforme având lungime minimă de 100 m fiecare, în scopul de a se prelua locurile de parcare situate pe bdul. Dacia din zona podului până în zona Aurora;

  – realizarea acceselor pe platforme prin câte două rampe de urcare și coborâre pe strada Orhei și pe bdul. Dacia;

  – amenajarea albiei pârâului Cuiejdiu;

  – amenajări peisagistice ale spațiilor verzi și plantații în zonele adiacente;

  – treceri pietonale amenajate și elemente de mobilier urban pe platforme;

  – asigurarea iluminatului public pentru întreaga zonă.

  Valoarea estimată: 8.679.000 fără TVA

 • REALIZAREA PISTELOR PENTRU BICICLISTI

 • Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

  Proiectul cuprinde construirea de trasee pentru bicicliști și a infrastructuri tehnice aferente. Viitoarele trasee vor uni cartierele municipiului cu zona centrala (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc).

  Prin proiect se vor realiza piste pentru bicicliști pe 3 trasee:

  TRASEUL nr. 1: Str. Mihai Viteazul – str. Petru Rareș – Bd. Dacia – Bd. Traian – Str. Orhei – lungime 8,376 km. – Darmanesti – Centru ( Intersectie Spital)

  TRASEUL nr. 2: Str. 9 Mai – Str. Bistriței – Str. Ecaterina Teodoroiu – Str. Digului – lungime 4,982 km. – Maratei ( zona Bradet_ – pe varianta spre- Precista

  TRASEUL nr. 3: Bd. Republicii – Bd. Decebal – Str. Eroilor – Str. Ștefan cel Mare – Str. Liliacului – Str. Prof. Ion Negre – lungime 4,946 Km. –Centru – Precista

  LUNGIME TOTALĂ: 18,304 km

  Valoarea estimată: 674.100 € fără TVA

 • REABILITARE CLĂDIRI DE ÎNVĂȚĂMÂNT (școli, grădinițe, creșe, școli profesionale/licee tehnologice)

 • Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

  Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

  Axa prioritara 10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

  Proiectul prevede:

 • Creşterea eficienţei energetice prin reabilitarea termică a unităţilor şcolare:
 • – izolare termică faţade;

  – refacere sau înlocuire acoperişuri;

  – revizie sau înlocuire instalaţii de încălzire si înlocuire centrale termice;

  – schimbare parchet săli de clasă.

 • Reabilitarea şi modernizarea unităţilor şcolare:
 • – reabilitare instalaţii sanitare;

  – schimbare instalaţii şi tablouri electrice, introducere sisteme de supraveghere;

  – dotări cu materiale şi echipamente specifice laboratoarelor;

  – extindere săli de sport.

  34 de unitati de invatamant vor fi reabilitate si modernizat:

  11 licee:

  COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA

  LICEUL DE ARTA,CORP A+B

  COLEGIUL ”CALISTRAT HOGAS”

  COLEGIUL TEHNIC + NR.15 A SI CAMIN + CANTINA (FORESTIER),

  COLEGIUL TEHNIC ” GH CARTIANU”

  COLEGIUL ”GH ASACHI”

  COLEGIUL DE TRANSPORTURI

  COLEGIUL PETRU RARES

  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV-STR DRAGOS VODA

  LICEUL ECONOMIC, CORP B

  LIC TEH ”DIMITRIE LEONIDA”

  13 gradinite si crese :

  GRADINITA CU PP NR.10GRADINITA CU PN NR.19 – CIRITEI

  GRADINITA CU PP FLOARE DE COLT

  GRADINITA CU PP NR.6

  GRADINITA CU PN NR.13

  GRADINITA CU PN A SCOLII NR.3 (SALA SPORT)

  GRADINITA CU PN A SCOLII NR.11-OCOL

  GRADINITA CU PP A LIC ”SPIRU HARET”

  GRADINITA CU PP NR.2

  GRADINITA CU PP NR.5+CRESA CARPATI

  GRADINITA CU PP NR.12+CRESA DARMANESTI

  CRESA STR MIHAI EMINESCU NR.6

  GRADINITA CU PP ”VERONICA FILIP” +CRESA PRECISTA

  CRESA MARATEI

  10 scoli generale :

  SCOALA NR.1

  SCOALA „ELENA CUZA”

  SCOALA NR.11

  SCOALA NR.3

  SCOALA ”NICU ALBU”

  SCOALA ”DANIELA CUCIUC”

  SCOALA NR.8

  SCOALA NR.2

  SCOALA 7 – VALENI

  SCOALA NR.5

  Valoarea estimată: : 3.318.255 € fără TVA

 • REALIZAREA SISTEMELOR DE MONITORIZARE VIDEO PENTRU MANAGEMENTUL TRAFICULUI

 • Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

  Proiectul constă în:

  – Montarea a 100 de camere video de supraveghere în intersecții și zonele aglomerate

  – Realizarea unui centru de comandă și supraveghere

  – Principalul scop al proiectului în reprezintă fluidizarea traficului rutier

  Valoarea estimată: 1.000.000 € fără TVA

 • EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT URBAN – A REŢELEI LINIILOR DE TROLEIBUZ, REÎNOIREA PARCULUI DE VEHICULE (TROLEIBUZE)

 • Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

  Proiectul cuprinde:

  – reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnice aferente întregului sistem prin înlocuirea totală sau parțială a liniei aeriene și a cablurilor subterane de curent;

  – extinderea rețelei de troleibuz spre Sala Polivalentă și Ocol;

  – extinderea rețelei de troleibuz pe o lungime de 11 km, pentru traseele: Roznov – 5km, Școlile Normale – Ocol – 4 km și Orion – Sala Polivalentă – 2 Km

  – înlocuirea stâlpilor de beton cu stâlpi metalici;

  – modernizarea și reabilitarea clădirilor din incinta depoului;

  – reabilitarea și modernizarea traseului de troleibuz, incluzând reabilitarea carosabilului, inclusiv a rigolelor pentru preluarea apelor pluviale, trotuarelor și refugiilor stațiilor;

  – amenajarea și modernizarea stațiilor de călători și introducerea sistemului inteligent de afișaj în stații;

  – achiziționarea de autovehicule electrice ecologice (EEV).

  Valoarea estimată: 35.163.293 € fără TVA

 • REABILITARE CLĂDIRI PUBLICE –ADMINISTRATIVE: CASA CĂSĂTORIILOR

 • Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prin cresterea eficientei energetice la cladirile publice

  Casa Căsătoriilor va funcționa în actuala clădire a SC CMI Urban ce va fi reabilitată. Proiectul cuprinde:

  – Amenajarea sediului prin realizarea distinctă a două funcțiuni :

  zona publică – holuri, registratura și sala oficiere căsătorii

  zona birourilor – spațiul pentru personalul tehnico-executiv;

  – Realizarea unor accese separate și lucrări de reparații la fațade:

  un acces principal deschis către Piața Curtea Domnească

  un acces secundar pentru personalul tehnico-executiv;

  – Reabilitarea termică a clădirii prin realizarea anvelopării acesteia;

  – Reabilitarea și modernizarea instalațiilor termice, realizarea sistemelor de ventilație și climatizare;

  – Înlocuirea corpurilor de iluminat cu altele cu eficiență energetică ridicată.

  Valoarea estimată: 1.000.000 euro fără TVA

 • EXTINDEREA ȘI ÎNLOCUIREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

 • Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de CARBON

  Proiectul constă în:

  – Înlocuirea sistemului de Iluminat Public clasic cu sisteme de iluminat care utilizează lămpi cu eficiență energetică ridicată și au o durată mare de viață;

  – Reabilitare și/sau extindere a sistemului de Iluminat Public în zonele care nu au fost reabilitate până în prezent;

  – Realizarea unui sistem de canalizație subterană pentru introducera rețelelor electrice, de internet, de telefonie, în zonele care vor permite această lucrare.

  Valoarea estimată: 7.864.500 € fără TVA

  Total estimat: 62.500.000 Euro fara TVA

  Dupa aparitia ghidurilor specifice, lista mai poate fi modificata. Se pot exclude sau adauga in functie de conditiile de eligibilitate:

  -investitii in infrastructura rutiera : 14 km

  -realizarea unui camin de batrani;

  -reabilitarea termica a blocurilor de locuinte;

  -un centru multi-functional pentru servicii sociale in parteneriat cu ONG-urile de profil.

  Post-ul Proiectele propuse de Primăria Piatra-Neamţ pentru atragerea de fonduri europene în perioada 2014-2020 apare prima dată în Ziar Piatra-Neamt.

  Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

  Politica de confidențialitate