Primăria Roznov, anunț cu privire la impozitarea clădirilor

0

SERVICIUL DE TAXE ŞI IMPOZITE ROZNOV duce la cunoştinţă contribuabililor că, în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind noul Cod Fiscal, începând cu anul 2016, clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, se impozitează funcţie de destinaţia acestora, şi anume:

Clădire nerezidenţială – orice clădire care nu este folosită pentru locuit (ex: spaţii comerciale, industriale, etc.)
Clădire rezidenţială – construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;
Clădire mixtă – clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial.
Persoanele fizice care, la data de 31 decembrie 2015, au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2016 privind valoarea clădirii, valoare care poate fi:

1. Valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

În această situaţie, subliniem faptul că, pentru a fi luat în calcul pentru anul fiscal 2016, raportul de evaluare trebuie întocmit până la 31.12.2015.

2. Valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

3. Valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

Persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2016.

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la trei ani, pe baza unui raport de evaluare a clădirii, întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

Persoanele fizice şi juridice care, la data de 31 decembrie 2015, deţin mijloace de transport radiate din circulaţie, conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice, au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice locale, până la data de 31 martie 2016.

primaria

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate