Primăria Borlești: ANUNȚ IMPORTANT privind ajutorul de încălzire

0

În acest an, cererile pentru ajutorul de încălzire acordat prin program guvernamental se vor putea depune începând cu data de luni, 02 OCTOMBRIE 2023, la sediul Primăriei Borlești.

❗Beneficiarii acestui ajutor, conform Legii nr. 226/2021, sunt familiile sau persoanele singure care:

  • au locuință de domiciliu, reședință sau asupra căreia au un drept de folosință pe teritoriul comunei Borlesti ,
  • terenul deținut si curtea aferenta în intravilan NU depășește suprafața de 2.000 mp (11 prăjini);
  • au venit net lunar de 1.386 lei/ membru, în cazul familiilor, sau un venit net de până la 2.053 lei în cazul persoanelor singure;
  • nu au in proprietate cladire sau spatiu locativ,altele deciat locuinata de domiciliul .
  • nu au în proprietate 2 sau mai multe autoturisme/motociclete sau care nu au în proprietate un autoturism mai nou de 10 ani;
  • nu au în proprietate autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci,rulote, utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată),, utilaje de prelucrare agricolă (moară de cereale), utilaje de prelucrat lemnul;
  • nu au suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 Euro pentru o persoană singură sau suma de 2.000 Euro pentru o familie;
  • nu au depozite bancare de peste 3.000 lei.

❗Pentru a depune cererea pentru acest ajutor trebuie să prezentați următoarele documente:

– cererea și declarația pe propria răspundere, (cerere acordată la sediul Primăriei)

– Adeverință registru agricol cu componența familiei, locuința ,terenuri (adeverință acordată la sediul Primăriei )

– copii după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;

– documente privind veniturile nete realizate în luna anterioară solicitării ajutorului de încălzire și suplimentului pentru energie: cupon de pensie, șomaj sau adeverință salariu NET eliberată de angajator, decizie stabilire drepturi indemnizații, etc.

– extras de cont cu soldul la zi pentru persoanele care detin cont bancar .

– copie dupa contract de închiriere, comodat, concesiune, etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc.

– factura de energie.

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate