Noi reglementări privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

0
jocuri de noroc

Normele de punere în aplicare a legislaţiei privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, atât pentru cele online, cât şi pentru cele tradiţionale au fost modificate.

Normele prevăd noi reguli pe care operatorii economici trebuie să le respecte pentru a obţine licenţă şi autorizaţie de funcţionare, precum şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de jocuri de noroc tradiţionale şi la distanţă pe teritoriul României, inclusiv pentru jocurile online.

Organizarea jocurilor de noroc la distanţă este permisă numai pentru operatorii economici înregistraţi pe teritoriul României sau într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, care deţin licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare a activităţii eliberată de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) din România. Operatorii înregistraţi şi autorizaţi în afara teritoriului României au obligaţia de a desemna un reprezentant autorizat în relaţia cu autorităţile competente din România.

Licenţele de organizare şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se acordă individual, sunt netransmisibile şi sunt valabile pentru o perioadă de 10 ani de la data acordării. Pentru jocurile de noroc temporare valabilitatea licenţei şi a autorizaţiei de exploatare este de 3 luni de la data acordării.

Se va întocmi și o ”listă neagră” a site-urilor/platformelor/aplicaţiilor de jocuri de noroc neautorizate ale operatorilor care desfăşoară ori au desfăşurat sau au promovat activităţi neautorizate de jocuri de noroc la distanţă în Românialistă ce va fi completată și modificată pe baza deciziei Comitetului de Supraveghere al ONJN.

Promovarea activităților privind jocurile de noroc trebuie să se facă respectându-se principiile privind protecţia minorilor, astfel încât materialele de promovare să nu fie amplasate în incinta sau în apropierea instituţiilor de învăţământ, a aşezămintelor socio-culturale sau religioase şi să cuprindă în mod vizibil interdicţia minorilor de a participa la jocul de noroc. De asemenea, valoarea mizelor, valoarea impulsului, procentul de premiere din totalul rulajului sumelor jucate sau valoarea premiilor pentru acele jocuri de noroc pentru care se prevede un procent minim de câştig din totalul încasărilor trebuie să fie afişate în limba română, în locuri vizibile. Mizele, limitele şi procentajul minim de câştig sunt impuse atât pentru slotmachines, cât şi pentru noile tipuri de echipamente (AWP-aparate de joc cu risc limitat).

Contravenţiile se sancţionează cu amendă între 10.000 şi 50.000 lei, în funcţie de gravitatea faptelor constatate şi a consecinţelor ce decurg din acestea, dar există posibilitatea achitării în termen de 48 de ore de la întocmirea procesului-verbal de contravenţie sau de la comunicarea acestuia, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de normele metodologice.

Sursa: www.mediafax.ro.

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate