Modificări privind deductibilitatea cheltuielilor de deplasare

0
cheltuieli deplasare

Conform noului Cod fiscal valabil de la 1 ianuarie 2016, indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite de salariați pe perioada delegării sau detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, nu sunt impozabile în următoarele limite:

– în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităților și instituțiilor publice;

– în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

Diurna neimpozabilă și netaxabilă cu contribuții sociale se poate acorda de la 1 ianuarie în limita a 2,5 ori nivelul stabilit pentru instituțiile publice, următoarelor persoane:

– administratori;

– directori;

– membrii directoratului de la societățile în sistem dualist;

– membrii consiliului de supraveghere de la societățile în sistem dualist;

– managerilor care au încheiat contract de management în baza legii.

Plafonul zilnic neimpozabil se acordă dacă durata deplasării este mai mare de 12 ore, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de deplasare în interesul desfășurării activității.

Cheltuielile de transport și cazare nu sunt supuse impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale. dacă micul dejun este inclus în prețul cazării.

Cheltuielile cu diurna și cele de transport și cazare efectuate de angajator sunt deductibile integral la calculul impozitului pe profit în baza documentelor justificative.

Sursa: www.fiscalitatea.ro.

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate