ISJ Neamţ: Precizări pentru absolvenţii clasei a VIII-a care susţin Evaluarea Naţională

0

În perioada 8 – 12 iulie 2016, absolvenţii clasei a VIII-a, care au susţinut Evaluarea Naţională, vor completa fişa de înscriere la liceu cu opţiunile pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care doresc să se înscrie în învăţământul liceal.

Completarea listei de opţiuni se face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia, împreuna cu candidatul, vor semna fişa de înscriere.

Trebuie să avertizăm elevii şi părinţii să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, să verifice corespondenţa codurilor înscrise în fişa cu opţiunile exprimate, având în vedere ca o opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită.

Atragem atenţia asupra următoarelor aspecte:

  • Elevii şi părinţii vor fi consiliaţi de diriginţii claselor a VIII-a şi de membrii Comisiei de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial, cu privire la modul de completare a fişei de înscriere. Ei trebuie să cunoască toate informaţiile cu privire la unităţile de învăţământ: filiere, profiluri, specializări, domenii de pregătire, contraindicaţii medicale pentru anumite calificări profesionale etc.
  • De asemenea, elevii şi părinţii trebuie să cunoască riscurile completării unui număr insuficient de opţiuni sau ale completării unor opţiuni nerealiste.
  • Opţiunile se trec în fişa de înscriere în ordinea descrescătoare a preferinţ Prima opţiune este prima luată în considerare pentru fiecare elev, continuând cu următoarele, în funcţie de media de admitere.
  • Se recomandă completarea unui număr cât mai mare de opţiuni în fişa de înscriere, pentru a se asigura repartizarea la liceu, ţinând seama de media de admitere a candidatului şi de ultima medie de admitere din anul precedent.
  • În situaţia completării unui număr insuficient de opţiuni, elevul poate rămâne nerepartizat, sau poate fi repartizat necorespunzător mediei sale de admitere.
  • Opţiunile trebuie să fie realiste; media de admitere a candidatului trebuie să fie apropiată de ultima medie de admitere din anii precedenţi, aceasta fiind specificată în broşura de admitere, primită de fiecare elev al clasei a VIII-a.
  • Elevii şi părinţii trebuie să verifice corectitudinea codurilor trecute în fişa de înscriere; o opţiune greşită poate conduce la o repartiţie nedorită.

Elevii şi părinţii trebuie să se informeze asupra numărului de locuri alocate pentru fiecare unitate de învăţământ, respectiv pentru fiecare profil/ specializare sau domeniu de pregătire, existente în broşură.

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate