Hotărâri luate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, 7 noiembrie 2023: pregătirea pentru sezonul rece și măsuri pentru siguranța cetățenilor

0

Sub conducerea prefectului Vasile Adrian Niță, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Neamț s-a reunit astăzi, 7 noiembrie, pentru a discuta și vota o serie de hotărâri importante pentru bunăstarea comunității noastre în perioada imediată și pentru pregătirea sezonului rece.

În cadrul ședinței CJSU au fost aprobate măsuri esențiale pentru monitorizarea și gestionarea situațiilor de urgență specifice iernii 2023-2024. Un accent deosebit a fost pus pe acțiuni pro-active care să asigure siguranța cetățenilor și să atenueze impactul condițiilor meteorologice severe.

Hotărârea privind aprobarea măsurilor pentru monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece, în iarna 2023-2024 vizează mai multe măsuri:

Se aprobă Programul de măsuri pentru diminuarea potenţialelor efecte negative ale fenomenului de zăpor pe Râul Bistriţa, precum şi în vederea prevenirii şi gestionării operative a situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. (DOCUMENTUL COMPLET AICI)

Colaborarea pentru gestionarea situaţilor de urgenţă produse ca urmare a înzăpezirii drumurilor naţionale şi de interes local, precum şi ca urmare a fenomenului de ger, în iarna 2023-2024, între Instituţia Prefectului – Judeţul Neamţ, Consiliul Judeţean Neamţ, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ, Inspectoratul de Jandarmi Neamţ „General de Brigadă Constantin Stavăr”, Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale Neamţ, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ, Secţia de Drumuri Naţionale Piatra Neamţ a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România S.A., Reprezentanţa Neamţ a Registrului Auto Român, Serviciul Public Salvamont Neamţ, Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamţ şi S.C. DELGAZ GRID S.A. NEAMŢ, se va realiza pe baza protocoalelor actualizate până la data de 15.11.2023.

Prevenirea deceselor prin hipotermie a persoanelor fără adăpost şi a celor care locuiesc în spaţii neîncălzite se va realiza conform Procedurii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru prevenirea deceselor prin hipotermie a persoanelor fără adăpost şi a celor din spaţiile neîncălzite (anexa nr. 2 la prezenta hotărâre).

Primarii tuturor unităţilor administrativ teritoriale vor fi în măsură să asigure spaţii pentru cazarea temporară a persoanelor care rămân blocate pe teritoriul administrativ al acestora, ca urmare a înzăpezirii comunicaţiilor rutiere, începând cu data de 01.11.2023.

Primarii tuturor unităţilor administrativ teritoriale, în colaborare cu S.C. DELGAZ GRID S.A. – Centrul Operaţiuni Reţea Electricitate Neamţ, vor efectua operaţiuni de toaletare a coronamentului arborilor de pe domeniul public situaţi pe traseele reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice, în vederea asigurării zonei de protecţie, până la data de 15.11.2023.

În intervalul 10-20.11.2023, comisia numită prin ordin al Prefectului se va deplasa în bazele de deszăpezire ale Secţiei de Drumuri Naţionale Piatra Neamţ şi ale operatorilor economici care execută deszăpezirea drumurilor judeţene, pentru verificarea stocurilor de materiale antiderapante, utilajelor, echipamentelor şi mijloacelor specifice pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi a înzăpezirii drumurilor, precum şi pentru deszăpezirea acestora.

Directorii unităţilor de învăţământ vor lua măsura suspendării cursurilor unităţilor de învăţământ, pe baza prognozelor meteorologice şi a manifestării fenomenelor meteorologice periculoase specifice iernii, cu consultarea primarilor şi informarea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Neamţ şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu cel puţin 12 ore înainte de începerea cursurilor, interval în care vor fi anunţaţi despre aceasta elevii şi cadrele didactice.

Primarii tuturor unităţilor administrativ teritoriale, la primirea mesajelor de atenţionare/avertizare sau în perioada manifestării fenomenelor meteorologice periculoase şi producerii situaţiilor de urgenţă specifice iernii, vor pune în aplicare măsurile specificate în „Ghidul primarului pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece”, document elaborat şi distribuit de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ.

În vederea monitorizării evoluţiei situaţiei operative şi informării autorităţilor centrale, Consiliul Judeţean Neamţ şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă vor ţine evidenţa strictă a situaţiilor referitoare la stocurile de materiale antiderapante şi a carburantului, precum şi a utilajelor existente, astfel încât să se dea dovadă de promptitudine şi acurateţe în transmiterea informaţiilor către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, atunci când situaţia o impune/la solicitare.

Prevederile reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, se aplică tuturor administratorilor drumurilor publice din judeţul Neamţ.

Pentru asigurarea iluminatului în spaţiile de utilitate publică, primarii vor dispune măsuri pentru achiziţionarea/închirierea unor grupuri electrogene sau alte surse alternative pentru iluminat, începând cu data de 30.11.2023.

-După primirea prezentei hotărâri, primarii vor dispune întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă în şedinţă extraordinară pentru a stabili modalitatea de aplicare a măsurilor din prezenta hotărâre, la specificul unităţii administrativ-teritoriale.

De asemenea, CJSU a aprobat Lista obiectivelor și a locuințelor afectate de calamitățile naturale din perioada august – septembrie 2023. Pentru înlăturarea efectelor devastatoare ale acestor calamități, a fost estimat și votat necesarul de fonduri, asigurându-se astfel că resursele vor fi alocate corespunzător pentru reconstrucție și asistență.

Pentru a îmbunătăți siguranța rutieră, au fost adoptate măsuri pentru prevenirea accidentelor pe DN 15 la ieșirea de pe barajul Izvorul Muntelui – Bicaz, și pe sectorul de drum DN 12 C, asigurând astfel condiții mai sigure pentru traficul din zonă.

În ceea ce privește măsurile necesare pentru preîntâmpinarea producerii de accidente pe partea dreaptă adiacentă DN 15, la ieșirea de pe barajul Izvorul Muntelui – Bicaz, pe direcția Poiana Largului – Bicaz, județul Neamț, s-a hotărât în CJSU:

-Contractarea de către Primăria orașului Bicaz a serviciilor de expertiză tehnică a versantului situat pe partea dreaptă adiacent DN 15 la ieșirea de pe barajul Bicaz dinspre Poiana Largului, care să stabilească soluții de intervenție, astfel încât să fie asigurată siguranța participanților la trafic și a turiștilor care opresc în zonă.

-Instituirea unei urmăriri permanente a versantului, prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bicaz, în perioadele de precipitații masive, sau în perioadele de îngheț-dezgheț, pentru identificarea riscurilor de iminente de cădere a pietrelor sau arborilor de pe versant, căderi care pun în pericol siguranța participanților la trafic și a turiștilor care opresc în zonă.

-Contractarea de către U.A.T. Bicaz a unei firme specializate, pentru efectuarea lucrărilor de intervenție necesare pentru îndepărtarea pericolului reprezentat de căderea pietrelor/arborilor de pe versant, pentru menținerea siguranței participanților la trafic și a turiștilor care opresc în zonă.

În privința măsurilor necesare pentru preîntâmpinarea producerii de accidente pe sectorul de drum DN 12 C km 27+785 – 42+000, limita județ Harghita (Cheile Bicazului) – Bicazu Ardelean, județul Neamț, în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ s-a decis:

Emiterea de urgență de către D.R.D.P. Iași, a deciziei cu privire la soluția tehnică de intervenție adoptată, respectiv inițierea demersurilor necesare în vederea elaborării documentației tehnico-economice, care să conțină soluțiile tehnice recomandate de expertul tehnic și resursele financiare necesare.

Contractarea de către D.R.D.P. Iași a serviciilor de expertiză tehnică a versanților de pe sectorul km 27+785 – 32+000, care să stabilească delimitarea zonei de siguranță a drumului, precum și soluții de intervenție, astfel încât să fie asigurată siguranța participanților la trafic și a turiștilor care tranzitează zona.

Constituirea unei comisii mixte, formată din reprezentanți ai Secției de Drumuri Naționale Piatra Neamț, Romsilva, Administrația Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș, în vederea identificării arborilor cu risc de prăbușire pe carosabil de pe sectorul de drum menționat la articolul anterior, urmată de extragerea lor.

– Instituția prefectului va efectua demersurile la instituțiile competente în vederea identificării proprietarilor sau administratorilor versanților care delimitează sectorul de drum km 27+785 – 32+000, unde există riscul căderii de pietre.

În urma daunelor suferite de podul de pe DN 15 B, în comuna Poiana Teiului – sat Petru Vodă, CJSU a stabilit acțiuni concrete pentru repararea și readucerea acestuia la starea de funcționalitate optimă.

Aceste măsuri sunt:

Menținerea aplicării restricțiilor și a măsurilor aprobate prin H.C.J.S.U. nr. 37 din 01 august 2022.

– Urgentarea emiterii deciziei, de către D.R.D.P. Iași, cu privire la soluția tehnică de intervenție adoptată, precum și a demersurilor necesare în vederea elaborării documentației tehnico-economice, care să conțină soluțiile tehnice recomandate de expertul tehnic și identificarea resurselor financiare necesare.

– Efectuarea de către D.R.D.P. Iași a demersurilor necesare întocmirii unei documentații tehnice care să evidențieze sau nu necesitatea construirii unui pod provizoriu până la finalizarea lucrărilor de consolidare sau execuția unui pod nou.

Aceste hotărâri reflectă angajamentul CJSU Neamț de a asigura securitatea și bunăstarea cetățenilor săi. Prefectura Județului Neamț va continua să monitorizeze situația îndeaproape și să colaboreze cu toate autoritățile implicate pentru a răspunde eficient oricăror provocări ce pot apărea.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate