Evaluarea Națională 2016. Vezi aici cum se face repartizarea elevilor

0
Evaluarea Națională

În perioada 8 – 12 iulie, absolvenţii de gimnaziu, împreună cu părinţii, trebuie să completeze fişele de opţiuni, în acelaşi interval fiind programată şi introducerea informaţiilor în baza de date.

Părinţii şi candidaţii sunt sfătuiţi și în acest an să completeze, în fişă, cât mai multe opţiuni, astfel încât să nu ajungă în situaţia în care copilul să nu fie repartizat la nicio unitate de învăţământ.
În ceea ce priveşte clasele cu profil sportiv, vocaţional sau cu predare intensivă a unei limbi străine pot opta doar candidaţii care, anterior, au susţinut şi promovat probele de aptitudini.

Totodată, candidaţii respinşi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizată, astfel aceștia putându-se înscrie la alte filiere şi profiluri din cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ sau la alte unităţi şcolare.

De asemenea, dacă doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi după următoarele criterii:

  • media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
  • media generală de absolvire a claselor V-VIII;
  • nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
  • nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;

În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile-notele menţionate la alin. (2), lit. a, b, c, şi d egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat din prima etapă a admiterii se va face pe 19 iulie, iar cei declaraţi admişi pot depune dosarele de înscriere, la şcolile la care au ocupat loc, până pe 29 iulie.

Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ, dar nu neapărat cel de domiciliu.

Reamintim că la admiterea în liceu va conta în proporție de 75% media de la Evaluarea Națională și 25% media generală de absolvire a claselor V-VIII.

Calendarul primei etape a admiterii 2016 în învăţământul liceal de stat

8 – 12 iulie 2016 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

8 – 12 iulie 2016 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere

9 – 13 iulie 2016 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

14 iulie 2016 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

15 iulie 2016 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere

16 – 17 iulie 2016 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională

18 iulie 2016 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor

19 iulie 2016 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017

20 iulie 2016 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

20 iulie 2016 Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

21 iulie-29 iulie 2016 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizați

Ierarhia la nivel județean- candidați admitere 2016

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate