Evaluare Națională 2019, clasa a VI-a. Proba de limbă şi comunicare

Miercuri, 22 mai 2019, a avut loc evaluarea competențelor din aria curriculară Limbă și comunicare.

Dintre cei 3752 de elevi înscriși, la evaluarea de astăzi au participat 3597 de elevi ( 155 de elevi fiind absenți).”, transmite ISJ Neamț.

Instrumentele
de evaluare (testele, baremele de corectare și fișele de evaluare) au fost
elaborate de Centrul Național de Examinare și Evaluare. Testele administrate
elevilor au fost în concordanță cu programele școlare în vigoare, având un
format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale.

Administratorul
de test pentru clasa a VI-a este un cadru didactic care nu predă la clasa
respectivă, asistat de un al doilea cadru didactic, care, de asemenea, nu are
ore la clasa respectivă.

Durata alocată rezolvării testului este de 60 de minute.

Testele sunt
evaluate, în cadrul unității de învățământ, de echipe formate din două cadre
didactice, unul cu specialitatea limba și literatura română și celălalt cu
specialitatea limba modernă. Evaluarea se face cu respectarea strictă a
baremului.

Rezultatele individuale obținute la Evaluarea Națională nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Acestea vor fi valorificate la nivelul unității de învățământ prin: informarea elevilor, a părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate; analiza rezultatelor la nivelul catedrelor/comisiilor metodice; elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde situația impune acest lucru.

Joi, 23 mai 2019, va avea loc evaluarea unor competențe din aria curriculară Matematică și Științe ale naturii

Răspunde

Your email address will not be published.

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate