Direcția Silvică Neamț: Licitație închirieri imobile

0

Regia Națională a Pădurilor -Romsilva, prin Direcţia Silvică Neamț, cu sediul în Str. V. A. Urechia, nr. 24, organizează în data de 1 noiembrie 2019, ora 11.00 LICITAŢIE  la sediul unităţii, pentru închirierea următoarelor obiective :

Valorile
de mai sus sunt fără TVA.

Caietul de sarcini se poate obţine de la sediul direcţiei începând cu
data de 23.10.2019 sau de pe site-ul www.rosilva.ro.

Pentru
participarea la licitaţie, ofertanţii vor depune la secretariatul Direcţiei Silvice
Neamț, pana in data de 01.11.2019
la orele 10.00,
documentele
prevăzute de caietul de sarcini al licitaţiei, respectiv:

 • cererea de înscriere la licitaţie,
  cu specificarea spațiului pentru care se licitează;
 • dovada înregistrării la Oficiul Registrului
  Comerţului (certificatul de înmatriculare al persoanei juridice, în copie
  certificată), iar în cazul persoanelor fizice copie după cartea de identitate;
 • certificat constator emis de către
  Oficiul Registrului Comertului privind structura acţionariatului şi situaţia
  persoanei juridice (original sau copie certificată), emis cu cel mult 30 zile
  inainte de data preselectiei, în cazul persoanelor juridice.
 • declaraţie pe propria răspundere a
  ofertantului că nu are datorii faţă de RNP Romsilva;
 • dovada constituirii garanţiei de
  participare.

Informaţii
suplimentare la sediul Direcţiei Silvice Neamț, Birou Comercial sau telefon 0233
/ 211 696.

DIRECTOR,

Ing.   Doru GHERGHEL

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

Răspunde

Your email address will not be published.

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate