Curățenia de primăvară 2016

0

Stimaţi locuitori ai oraşului Roznov, vă informam că au început acţiunile de ecologizare în localitate, urmând a fi întreprinse acţiuni de strângere a deşeurilor si a ambalajelor, abandonate pe spatiile verzi, căile de comunicaţie, in locuri publice sau in alte locuri nepermise.

Populaţia va depozita reziduurile menajere si gunoiul numai în locuri special amenajate în acest scop, acestea fiind preluate de către un operator de salubritate autorizat sau de către angajaţii primăriei angajaţi la Legea 416/2001.

Vă aducem la cunoştinţă că, conform Regulamentului de ordine publică, privind asigurarea şi păstrarea curăţeniei precum şi buna gospodărire a localităţii, Capitolul III – Obligaţii ale cetăţenilor, art. 6, lit.”a” să asigure întreţinerea şi curăţenia locuinţelor şi terenurilor pe care le deţin în proprietate sau în chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora. Proprietarii sunt obligaţi să asigure împrejmuirea proprietăţilor deţinute (inclusiv a terenurilor virane) evitând depozitarea gunoaielor şi formarea focarelor de infecţie, respectând aliniamentul stradal; şi lit. “e” să asigure în permanenţă curăţenia trotuarului, întreţinerea spaţiului verde, pomilor din faţa curţii.

Primăria Orașului Roznov

primaria

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate