CJ Neamț: Anunț solicitare aviz mediu Modernizare drum județean DJ 207K în comuna Doljești, județul Neamț

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ anunță publicul interesat asupa luării deciziei etapei de încadrare în categoria activităților cu impact potențial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nu este necesară evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată pentru proiectul Modernizare drum județean DJ 207K, km 0+000-9+500, județul Neamț, propus a fi executat în comuna Doljești, județul Neamț.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Neamț din Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie, nr.5, în zilele de luni-joi orele 8-16:30 și vineri orele 8-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://www.apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

Răspunde

Your email address will not be published.

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate