Avansări în grad de Ziua Pompierilor din România

0
avansari

În cadrul ceremoniei organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ au fost avansate înaintea expirării stagiului minim în grad, cinci cadre ale unităţii. Cei cinci militari merituoşi au spus câteva cuvinte despre activitatea pe care o desfăşoară sau au desfăşurat-o şi au făcut câteva referiri la personalitatea fiecăruia, lucruri susţinute de comandanţi în scurte caracterizări.

Locotenent-colonel Relu Bucureşteanu

Ofiţer Specialist în cadrul Serviciului Prevenire

„nu există cărţi bune sau proaste, între coperţile fiecăreia existând ceva util

După ce a absolvit o universitate tehnică, locotenent-colonelul Relu Bucureşteanu a lucrat ca inginer în construcţii şi, apoi, ca inginer la Direcţia de Urbanism a municipiului Piatra Neamţ. Ofiţerul, având contacte dese cu militarii unităţi care desfăşurau activităţi de avizare-autorizare din punctul de vedere al securităţii la incendiu, a susţinut examenul pentru un post în cadrul acestui compartiment al unităţii, scos la concurs în anul 2007, şi pe care l-a obţinut.

Pe parcursul activităţii, ofiţerului i s-au confirmat aşteptările pe care le-a avut referitor la activitatea din cadrul Inspecţiei de Prevenire, susţinând că „Întotdeauna e ceva de învăţat. Aici elementul de noutate este la ordinea zilei, fie că e vorba de o instalaţie, un proces tehnologic sau un obiectiv. Mai mult decât atât, din relaţionarea cu oamenii am învăţat, la fel, în fiecare zi, câte ceva. Îndiferent că vorbim de un director sau un simplu angajat, fiecare om îţi poate transmite ceva folositor, important este să ştii să asculţi şi ce să iei din ce spune, aşa cum nu există cărţi bune sau proaste, între coperţile fiecăreia existând ceva util, ceva pe care îl poţi doar citi sau îl poţi citi şi înţelege, uneori chiar folosi.

Şeful Inspecţiei de Prevenire, într-o scurtă caracterizare, declara că: „Având în vedere experienţa acumulată şi la compartimentul avizare-autorizare, se constată că ofiţerul este ordonat, execută la timp şi de calitate toate ordinele transmise, întocmeşte documentele de control cu profesionalism şi de calitate superioară. În lipsa şefului de serviciu, a coordonat activitatea de prevenire în condiţii optime.

Locotenent-colonel Cătălin Popa

Şeful Serviciului Logistic

„totul e să vrei”

Locotenent-colonelul Cătălin Popa a îmbrăcat, încă de la o vârstă fragedă uniforma militară, fiind elev al Liceului Militar „Mihai Viteazu” Alba Iulia, apoi student la Academiei Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu Sibiu. După absolvirea Academiei, ofiţerul a urmat cursurile Şcolii de Aplicaţie Tancuri şi Auto Mihai Viteazu Piteşti. Prima funcţie pe care a deţinut-o a fost de comandant al plutonului Logistic al Brigăzii 282 Mecanizată Focşani, prima brigadă ce execută misiuni internaţionale de menţinere a păcii. Ulterior a ocupat funcţiile de ofiţer cu operaţiile şi comandant al unei companii de mecanici-conductori TAB, în cadrul UM 01027 Piatra Neamţ, şi ofiţer în cadrul Serviciului Logistic al UM 01407 Piatra Neamţ.

În anul 2006, când au fost scoase la concurs posturi de ofiţer în cadrul Serviciului Logistic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, ofiţerul a considerat examenul, dar mai ales activitatea acestui serviciu, foarte provocatoare, cunoscând faptul că misiunile unităţii se diversificaseră foarte mult şi erau în curs de extindere, ceea ce însemna o activitate bogată pe viitor în acest domeniu. A participat la concursul pentru ocuparea funcţiei de Ofiţer Specialist, pe care a şi ocupat-o până în anul 2013, când a promovat, urmare a unui concurs, Şef al Serviciului Logistic. În afara activităţilor de bază, locotenent-colonelul Cătălin Popa a executat multe misiuni pentru înnoirea parcului auto, a obţinut, în urma cursurilor corespunzătoare, diploma de master în Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi a devenit Expert în achiziţii publice de bunuri şi servicii.

Moto-ul său este, atât în plan profesional cât şi în plan personal, după cum însuşi susţine, „principiul de bază al oricărui logistician – totul e să vrei. Nu contează cu ce te loveşti – legislaţie stufoasă, citesc mai mult, mă documentez mai atent; unii colaboratori mai dificili – mai insist, explic necesitatea acelui lucru, de două ori, de mai multe, de câte ori este nevoie, dar, cel mai important este să fii cinstit, minciuna are picioare scurte.

Comandantul nemijlocit al ofiţerului a declarat că „în relaţiile de serviciu s-a dovedit un foarte bun colaborator, fiind principial în susţinerea şi argumentarea acţiunilor sale.

Maior Marius Gherasim

Ofiţer Specialist în cadrul Centrului Operaţional

“disciplina înseamnă să faci ceea ce nu vrei să faci, atunci când nu vrei să faci”

Absolvent al Liceului de Informatică (fost Energetic) Piatra Neamţ şi al Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi – Facultatea de chimie, ofiţerul a muncit la o firmă ca inginer chimist, progresând apoi, ca şef al biroului de vânzări al unei firme, urmând ca, pentru câteva luni, să fie agent comercial la o altă firmă.

În anul 2007, a avut ocazia să devină ofiţer al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „PETRODAVA” al judeţului Neamţ, prin posturile scoase la concurs, pentru unele dintre ele fiind necesară calificarea de inginer chimist. S-a înscris, motivând alegerea făcută, „pe fondul cunoştinţelor dobândite în domeniul chimiei, pe care le-aş putea, pe de o parte, pune la dispoziţia semenilor, pe altă parte, le-aş putea evalua în situaţii-limită. Sigur, cunoştinţele mele puteau fi mult îmbunătăţite şi asta am făcut.” Ofiţerul a urmat o mulţime de activităţi de pregătire, astfel: Training privind responsabilităţi în domeniul C.B.R.N., Training privind responsabilităţile în domeniul urgenţei nucleare şi radiologice, Training privind sprijinul pentru implementarea Directivei 96/82/EC (SEVESO II) şi a Directivei 2003/100/EC, Training în cadrul proiectului de twining „Suport pentru întărirea capacităţii I.G.S.U. de evaluare a riscului/efectelor accidentelor majore” (a participat la şapte activităţi pe timpul anului 2009), Curs postuniversitar de specializare în Managementul Instituţiilor publice, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T Popa ” Iaşi, Training privind „Managementul performant la locul de muncă” derulat în cadrul proiectului Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială, Curs pentru dezvoltarea carierei de perfecţionare a ofiţerilor din cadrul centrelor operaţionale în domeniul C.B.R.N., Profesionişti în intervenţia integrată la accidentele colective şi dezastre, Curs de perfecționare în carieră. Despre lista cu activităţi de pregătire, maiorul crede că „poate fi îmbunătăţită”, conform crezului după care-şi conduce viaţa: “dacă întotdeauna faci ceea ce ai făcut deja, întotdeauna vei avea ceea ce ai deja”.

Maiorul Marius Gherasim susţine că ce apreciază cel mai mult ca activitatea din unitate sunt spiritul de echipă şi colectivul, care îl determină să vină senin în fiecare dimineaţă la serviciu.

Ofiţerul afirmă că îl caracterizează, cel mai mult, consecvenţa şi perseverenţa, disciplina, unul dintre citatele preferate fiind “disciplina înseamnă să faci ceea ce nu vrei să faci, atunci când nu vrei să faci”, aspecte confirmate de comandantul direct, care spune că „Ordinele transmise ofiţerului vor fi sigur executate întocmai şi la timp. A pus întotdeauna interesele unităţii înaintea celor personale, încercând tot timpul să îndeplinească sarcinile primite în cel mai scurt timp.

Plutonierul adjutant Ciprian Băeşu

Subofiţer operativ în cadrul Centrului Operaţional

„onoare, sacrificiu şi devotament”

Primul lucru care îl leagă pe plutonierul adjutant Ciprian Băeşu de uniforma militară este ziua de naştere – ziua Armatei, însă, după absolvirea facultăţii de Hidrotehică, când a efectuat stagiul militar la Arma Chimie Militară, a început cu adevărat să îi placă. După efectuarea stagiului militar, a muncit ca inginer, până în anul 2006, când au fost scoase la concurs posturi unde specificul muncii are multe puncte comune cu specialitatea pe care a învăţat-o în armată.

Mai mult, cuvintele definitorii pentru personalitatea sa, încă dinaintea stagiului militar erau, spuse cu hotărîre de plutonierul adjutant Ciprian Băeşu, „onoare şi sacrificiu”, şi au fost decisive în a susţine examenul pentru a deveni cadru al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, afirmând, cu zâmbetul pe buze, că şi-a îmbogăţit motto-ul: „onoare, sacrificiu şi devotament”.

Mai mult decât plăcerea activităţii pe care o desfăşoară, subofiţerul a este foarte încântat de lucrul în echipă, deoarece, „eu niciodată nu am făcut ceva de unul singur, după cum însuşi declară.

Plutonierul adjutant Dragoş Ciocan

Paramedic

„am fost învăţat de mic să ajut

„Fiind al doilea dintre cei cinci copii ai familiei mele am fost învăţat de mic să ajut. Tot de mic copil am iubit uniforma militară, având în vedere că foarte multe dintre rudele mele erau militari de carieră, dar mă vedeam şi lucrând în medicină. După ce am absolvit Liceul „Gheorghe Cartianu din Piatra Neamţ, am început stagiul militar, unde soarta m-a adus oarecum în faţa celor două dorinţe în acelaşi timp – am fost sanitarul companiei din care făceam parte. După efectuarea stagiului militar, am lucrat la o fabrică de mobilier şi, apoi la o uzină chimică. În anul 2006, am avut din nou oportunitatea de a deveni parte din oamenii îmbrăcaţi în uniformă care ajută oameni şi am profitat de ea, devenind în luna septembrie a acelui an, servant în cadrul Detaşamentului de Pompieri Piatra Neamţ. În luna octombrie a anului 2010, a urmat cursul de Prim-ajutor calificat şi operaţiuni pentru descarcerare, şi soarta m-a adus din nou în faţa celor două visuri.”

Echipajul din care face parte de doi ani a obţinut rezultate meritorii la Competiţia de descarcerare şi acordare a primului ajutor calificat la toate ediţiile la care a participat, evoluând vizibil de la o ediţie la alta – în anul 2013 a obţinut locul III la faza pe Zona Moldovei, în anul 2014 – locul I la aceaşi fază, calificându-se la faza naţională, unde a obţinut locul V, iar în acest an va participa din nou la faza naţională, după ce, în luna iunie a obţinut din nou locul I în întrecerea cu echipajele din Moldova, „ţinta pentru acest an fiind un loc pe podium”, după cum declară Plutonierul adjutant Dragoş Ciocan, cu toată susţinerea colegilor din echipaj, la fel de ambiţioşi.

Despre modul cum au obţinut rezultatele, atât la competiţii, cât, mai ales, în activitatea zilnică de salvare a vieţilor, subofiţerul susţine că „munca în echipă şi studiul necontenit sunt la fel ca aerul pentru supravieţuire”. Motivaţia pentru activitate vine din două direcţii – este conştient că viaţa unui om poate depinde, în orice moment, de o manevră şi de o experienţă pe care a avut-o în trecut, când, în cadrul unei misiuni de salvare a unui bărbat aflat în stop cardio-respirator (inconştient, fără puls şi respiraţie) a „simţit în palmă cum începe să îi bată inima”.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Lt. Andrei GRANCEA

Post-ul Avansări în grad de Ziua Pompierilor din România apare prima dată în Ziar Piatra-Neamt.

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate