ANUNȚ IMPORTANT: Primăria Borlești – Locuințe pentru tinerii cu venituri reduse – Cererile se depun până la data de 11 octombrie

0

Vă comunicăm faptul că la nivelul Comunei Borlești s-a identificat oportunitatea de a accesa finanțare nerambursabilă pentru construirea de locuințe pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18-35 ani, și care au venituri reduse, prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR, Componenta C10 – Fondul local, tipul de investiției I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ.”, transmite Primăria Borlești.

Investiția propusă va contribui în mod direct la implementarea prevederilor Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027 a comunei Borlești, Direcția strategică 5 – Îmbunătățirea calității vieții, 3.2. Îmbunătățirea serviciilor de sănătate și asistență socială, și în mod indirect la implementarea Strategiei Naționale a Locuirii, ce va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului în trimestrul II, 2022.

Pot beneficia de locuințele construite prin proiect tinerii care respecta următoarele condiții cumulative:

  • tinerii beneficiari vor satisface cumulativ condiția de a proveni dintr-o comunitate vulnerabilă/ grup vulnerabil;
  • să aibă între 18 și 35 ani;
  • să aibă un venit pe membru de familie sub salariul mediu lunar pe economie,
  • să nu dețină o locuință / să nu fi deținut o locuință,
  • să trăiască în prezent în condiții de locuire precare / supraaglomerate
  • Un criteriu pentru prioritizare este ca tinerii să aibă unul sau mai mulți copii în îngrijire/care locuiesc în gospodărie.

Comuna Borlești va pune la dispoziția utilizatorilor interesați locuințele în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu, gratuit sau la un cost minimal, care va acoperi doar o fracție din costurile de întreținere (maxim 40%) pentru a asigura funcționarea lor. Beneficiarii vor asigura costurile de întreținere a clădirilor/locuințelor.

În vederea evaluării necesității și oportunității unei astfel de investiții publice în comuna noastră, tinerii care se încadreaza în cerințele de eligibilitate de mai sus sunt rugați sa depună cererii conform Anexei 1 (modelul atașat în foto, pe care îl puteți găsi la sediul Primăriei – Registratura sau poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Borlești https://www.borlesti.ro ) până la data de 11.10.2022.”, a transmis primarul comunei Borlești, MUTU GEORGE.

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate