Adeverința de vechime în muncă în 2016

0
adeverinta vechime in munca

De la desființarea carnetelor de muncă, singurul document carea atestă vechimea în muncă este adeverința de vechime în muncă, pe care angajatorii sunt obligați să o elibereze în termen de 15 zile de la data solicitării, altfel sunt pasibili de amenzi până la 1.000 lei.

Evidența muncii se realizează în prezent doar electronic, prin intermediul registrului general de evidență a salariaților (ReviSal). Fiecare angajator are obligația de a înființa și transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidență a salariaților și de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

Adeverințele de vechime în muncă se eliberează în original sau în copie certificată, în maxim 15 zile de când a fost solicitată.

Adeverința ar trebui să conțină precizări referitoare la: datele de identificare ale salariatului; datele de identificare ale contractului individual de muncă pe baza căruia se atestă vechimea (numărul și anul în care a fost încheiat); durata activității salariatului; funcțiile ocupate de salariat în perioada în care a fost angajat, schimbările suferite de contractul individual de muncă, în cazul în care a fost vorba de încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea CIM; valoarea salariului de bază, inclusiv sporuri care intră în calculul punctajului mediu anual; vechimea în muncă, în meserie și în specialitate; perioadele de concediu fara plată; absențele nemotivate de la serviciu.

Dacă, din motive obiective (pierderea arhivei, încetarea activității etc) angajatorul nu vrea sau nu poate elibera adeverința de vechime, salariații au posibilitatea să solicite documentul direct la Inspectoratul Teritorial de Muncă din raza căruia angajatorul își desfășoară activitatea, care este obligat să elibereze o adeverință din care să rezulte elementele conținute în registru, astfel cum a fost întocmit și transmis de către angajator, în maxim 15 zile de când angajatul a făcut solicitarea. Eliberarea adeverinței de către ITM este taxată cu 20 de lei/document.

Dacă angajatorul refuză, neavând motive obiective, să elibereze adeverințele de vechime și orice alte documente referitoare la calitatea de salariat a solicitantului, el poate fi amendat cu minim 300 de lei, amendă care poate ajunge și la 1.000 de lei.

Sursa: www.avocatnet.ro.

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate